logo

Top 10 cổ phiếu giúp nhà đầu tư ấm no năm Mậu Tuất

05-02-2019 12:00:00+07:00
05/02/2019 12:00 0
  •  

Top 10 cổ phiếu giúp nhà đầu tư ấm no năm Mậu Tuất

Năm Mậu Tuất (17/02/2018 – 01/02/2019) kết thúc đã khiến cho không ít nhà đầu tư nhiều lần lao đao vì sức nóng của thị trường chứng khoán. Dù vậy, 10 cổ phiếu dưới đây vẫn có thể giúp nhà đầu tư no ấm với kết quả tăng ấn tượng.

1. CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (HOSE: ACL)

Nhóm ngành: Sản xuất

Ngành: Sản xuất thực phẩm

Vốn điều lệ: 227,996,750,000 đồng

Ngày niêm yết: 05/09/2007

Giá đã điều chỉnh đầu năm Mậu Tuất (21/02/2018): 7,672 đồng/cp

Giá tại ngày 01/02 (Phiên cuối năm  Mậu Tuất): 41,500 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 440.95%

Khối lượng giao dịch bình quân 242 phiên: 31,926 cp/phiên

Diễn biến giá cổ phiếu ACL năm Mậu Tuất 2018

2. CTCP Sara Việt Nam (HNX: SRA)

Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản

Ngành: Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng

Vốn điều lệ: 20,000,000,000 đồng

Ngày niêm yết: 18/01/2008

Giá đã điều chỉnh đầu năm Mậu Tuất (21/02/2018): 3,799 đồng/cp

Giá tại ngày 01/02 (Phiên cuối năm  Mậu Tuất): 18,800 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 394.89%

Khối lượng giao dịch bình quân 242 phiên: 39,283 cp/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu SRA năm Mậu Tuất 2018

3. CTCP Vinam (HNX: CVN)

Nhóm ngành: Bán buôn

Ngành: Bán buôn hàng lâu bền

Vốn điều lệ: 82,500,000,000 đồng

Ngày niêm yết: 06/08/2010

Giá đã điều chỉnh đầu năm Mậu Tuất (21/02/2018): 7,300 đồng/cp

Giá tại ngày 01/02 (Phiên cuối năm  Mậu Tuất): 17,800 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 143.84%

Khối lượng giao dịch bình quân 242 phiên: 46,205 cp/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu CVN năm Mậu Tuất 2018

4. CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (HNX: AMV)

Nhóm ngành: Bán buôn

Ngành: Bán buôn hàng lâu bền

Vốn điều lệ: 271,157,500,000 đồng

Ngày niêm yết: 30/12/2009

Giá đã điều chỉnh đầu năm Mậu Tuất (21/02/2018): 15,200 đồng/cp

Giá tại ngày 01/02 (Phiên cuối năm  Mậu Tuất): 35,600 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 134.21%

Khối lượng giao dịch bình quân 242 phiên: 87,797 cp/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu AMV năm Mậu Tuất 2018

5. CTCP Tập đoàn Tiến Bộ (HOSE: TTB)

Nhóm ngành: Bán buôn

Ngành: Bán buôn hàng lâu bền

Vốn điều lệ: 468,269,540,000 đồng

Ngày niêm yết: 17/08/2018

Giá đã điều chỉnh đầu năm Mậu Tuất (21/02/2018): 9,973 đồng/cp

Giá tại ngày 01/02 (Phiên cuối năm  Mậu Tuất): 23,150 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 132.14%

Khối lượng giao dịch bình quân 242 phiên: 428,508 cp/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu TTB năm Mậu Tuất 2018

6. CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG)

Nhóm ngành: Sản xuất nông nghiệp

Ngành: Trồng trọt

Vốn điều lệ: 8,868,438,950,000 đồng

Ngày niêm yết: 20/07/2015

Giá đã điều chỉnh đầu năm Mậu Tuất (21/02/2018): 6,380 đồng/cp

Giá tại ngày 01/02 (Phiên cuối năm  Mậu Tuất): 14,450 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 126.49%

Khối lượng giao dịch bình quân 242 phiên: 2,199,977 cp/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu HNG năm Mậu Tuất 2018

7. CTCP Xây dựng 1.1.6.8 (HNX: MST)

Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản

Ngành: Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng

Vốn điều lệ: 180,000,000,000 đồng

Ngày niêm yết: 10/05/2016

Giá đã điều chỉnh đầu năm Mậu Tuất (21/02/2018): 2,265 đồng/cp

Giá tại ngày 01/02 (Phiên cuối năm  Mậu Tuất): 4,700 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 107.55%

Khối lượng giao dịch bình quân 242 phiên: 712,789 cp/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu MST năm Mậu Tuất 2018

8. CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (HNX: TTZ)

Nhóm ngành: Vận tải và kho bãi

Ngành: Vận tải đường bộ

Vốn điều lệ: 75,704,440,000 đồng

Ngày niêm yết: 29/01/2013

Giá đã điều chỉnh đầu năm Mậu Tuất (21/02/2018): 4,202 đồng/cp

Giá tại ngày 01/02 (Phiên cuối năm  Mậu Tuất): 8,500 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 102.26%

Khối lượng giao dịch bình quân 242 phiên: 24,145 cp/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu TTZ năm Mậu Tuất 2018

9. CTCP Vĩnh Hoàn (HOSE: VHC)

Nhóm ngành: Sản xuất

Ngành: Sản xuất thực phẩm

Vốn điều lệ: 924,039,430,000 đồng

Ngày niêm yết: 24/12/2007

Giá đã điều chỉnh đầu năm Mậu Tuất (21/02/2018): 49,261 đồng/cp

Giá tại ngày 01/02 (Phiên cuối năm  Mậu Tuất): 93,200 đồng/cp

Tỷ lệ tăng : 89.2%

Khối lượng giao dịch bình quân 242 phiên: 253,074 cp/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu VHC năm Mậu Tuất 2018

10. CTCP Tập đoàn Đại Dương (HOSE: OGC)

Nhóm ngành: Tài chính và bảo hiểm

Ngành: Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan

Vốn điều lệ: 3,000,000,000,000 đồng

Ngày niêm yết: 04/05/2010

Giá đã điều chỉnh đầu năm Mậu Tuất (21/02/2018): 2,110 đồng/cp

Giá tại ngày 01/02 (Phiên cuối năm  Mậu Tuất): 3,880 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 83.89%

Khối lượng giao dịch bình quân 242 phiên: 2,651,774 cp/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu OGC năm Mậu Tuất 2018

* Danh sách xét các mã có khối lượng giao dịch trên 10,000 đơn vị.

*10 cổ phiếu khiến nhà đầu tư "cháy túi" năm Mậu Tuất

*Top 10 cổ phiếu thờ ơ với "bữa tiệc của ngài thị trường" năm Mậu Tuất

Ái Minh

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang