Top 10 cổ phiếu thờ ơ với "bữa tiệc của ngài thị trường" năm Mậu Tuất

02-02-2019 14:00:00+07:00
02/02/2019 14:00 1
  •  

Top 10 cổ phiếu thờ ơ với "bữa tiệc của ngài thị trường" năm Mậu Tuất

Chứng khoán năm Mậu Tuất 2018 (17/02/2018 - 01/02/2018) chứng kiến thị trường biến động mạnh mẽ khiến giá cổ phiếu cũng theo đó mà nhảy múa. Song, đâu đó vẫn còn những cổ phiếu đứng bên lề “bữa tiệc của ngài thị trường” với diễn biến chỉ lình xình đi ngang. Dưới đây là 10 cổ phiếu đi ngang, với biên độ dao động chỉ khoảng 10% trong năm Âm lịch vừa qua.

1. CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (HOSE: VSH)

Nhóm ngành: Tiện ích

Ngành: Phát, truyền tải và phân phối điện năng

Vốn điều lệ: 2,062 tỷ đồng

Ngày niêm yết: 18/07/2006

Giá cao nhất trong năm Mậu Tuất: 17,850 đồng/cp

Giá thấp nhất trong năm Mậu Tuất: 16,208 đồng/cp

Biên độ dao động trong năm Mậu Tuất: 10.1%

Giá phiên cuối năm Mậu Tuất (01/02/2019): 17,150 đồng/cp

Biến động giá năm Mậu Tuất: +6.12%

Khối lượng giao dịch bình quân 242 phiên: 30,496 cp/phiên

LNST 2018: 306 tỷ đồng

EPS 2018: 1,485 đồng

Diễn biến giá cổ phiếu VSH năm Mậu Tuất 2018

2. Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (HOSE: POW)

Nhóm ngành: Tiện ích

Ngành: Phát, truyền tải và phân phối điện năng

Vốn điều lệ: 23,418.7 tỷ đồng

Ngày niêm yết: 14/01/2019

Giá cao nhất trong năm Mậu Tuất: 17,800 đồng/cp

Giá thấp nhất trong năm Mậu Tuất: 11,000 đồng/cp

Biên độ dao động trong năm Mậu Tuất: 10.5%

Giá phiên cuối năm Mậu Tuất (01/02/2019): 16,550 đồng/cp

Biến động giá năm Mậu Tuất: +11.07%

Khối lượng giao dịch bình quân 224 phiên: 1,815,777 cp/phiên

Diễn biến giá cổ phiếu POW năm Mậu Tuất 2018

3. CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung (HOSE: SMB)

Nhóm ngành: Sản xuất

Ngành: Sản xuất đồ uống và thuốc lá

Vốn điều lệ: 298.4 tỷ đồng

Ngày niêm yết: 03/08/2018

Giá cao nhất trong năm Mậu Tuất: 33,500 đồng/cp

Giá thấp nhất trong năm Mậu Tuất: 27,038 đồng/cp

Biên độ dao động trong năm Mậu Tuất: 13.3%

Giá phiên cuối năm Mậu Tuất (01/02/2019): 32,000 đồng/cp

Biến động giá năm Mậu Tuất: +16.64%

Khối lượng giao dịch bình quân 228 phiên: 14,302 cp/phiên

Diễn biến giá cổ phiếu SMB năm Mậu Tuất 2018

4. CTCP Sông Ba (HOSE: SBA)

Nhóm ngành: Tiện ích

Ngành: Phát, truyền tải và phân phối điện năng

Vốn điều lệ: 604.8 tỷ đồng

Ngày niêm yết: 01/06/2010

Giá cao nhất trong năm Mậu Tuất: 15,800 đồng/cp

Giá thấp nhất trong năm Mậu Tuất: 13,800 đồng/cp

Biên độ dao động trong năm Mậu Tuất: 14.5%

Giá phiên cuối năm Mậu Tuất (01/02/2019): 14,150 đồng/cp

Biến động giá năm Mậu Tuất: -9.11%

Khối lượng giao dịch bình quân 242 phiên: 22,587 cp/phiên

Diễn biến giá cổ phiếu SBA năm Mậu Tuất 2018

5. CTCP Nước Thủ Dầu Một (HOSE: TDM)

Nhóm ngành: Tiện ích

Ngành: Nước, chất thải và các hệ thống khác

Vốn điều lệ: 812 đồng

Ngày niêm yết: 24/10/2018

Giá cao nhất trong năm Mậu Tuất: 20,100 đồng/cp

Giá thấp nhất trong năm Mậu Tuất: 13,209 đồng/cp

Biên độ dao động trong năm Mậu Tuất: 14.7%

Giá phiên cuối năm Mậu Tuất (01/02/2019): 19,600 đồng/cp

Biến động giá năm Mậu Tuất: +36%

Khối lượng giao dịch bình quân 242 phiên: 16,589 cp/phiên

Diễn biến giá cổ phiếu TDM năm Mậu Tuất 2018

6. CTCP Thủy điện Miền Trung (HOSE: CHP)

Nhóm ngành: Tiện ích

Ngành: Phát, truyền tải và phân phối điện năng

Vốn điều lệ: 1,385.9 tỷ đồng

Ngày niêm yết: 29/09/2016

Giá cao nhất trong năm Mậu Tuất: 23,800 đồng/cp

Giá thấp nhất trong năm Mậu Tuất: 20,700 đồng/cp

Biên độ dao động trong năm Mậu Tuất: 15.0%

Giá phiên cuối năm Mậu Tuất (01/02/2019): 21,150 đồng/cp

Biến động giá năm Mậu Tuất: -8.94%

Khối lượng giao dịch bình quân 242 phiên: 31,472 cp/phiên

Diễn biến giá cổ phiếu CHP năm Mậu Tuất 2018

7. CTCP Bất động sản Thế Kỷ (HOSE: CRE)

Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản

Ngành: Bất động sản

Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng

Ngày niêm yết: 05/09/2018

Giá cao nhất trong năm Mậu Tuất: 47,200 đồng/cp

Giá thấp nhất trong năm Mậu Tuất: 40,700 đồng/cp

Biên độ dao động trong năm Mậu Tuất: 16.0%

Giá phiên cuối năm Mậu Tuất (01/02/2019): 42,800 đồng/cp

Biến động giá năm Mậu Tuất: -14.4%

Khối lượng giao dịch bình quân 242 phiên: 157,360 cp/phiên

Diễn biến giá cổ phiếu CRE năm Mậu Tuất 2018

8. CTCP Licogi 13 (HNX: LIG)

Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản

Ngành: Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng

Vốn điều lệ: 435.9 tỷ đồng

Ngày niêm yết: 22/04/2010

Giá cao nhất trong năm Mậu Tuất: 4,300 đồng/cp

Giá thấp nhất trong năm Mậu Tuất: 3,700 đồng/cp

Biên độ dao động trong năm Mậu Tuất: 16.2%

Giá phiên cuối năm Mậu Tuất (01/02/2019): 3,900 đồng/cp

Biến động giá năm Mậu Tuất: -4.88%

Khối lượng giao dịch bình quân 242 phiên: 27,940 cp/phiên

Diễn biến giá cổ phiếu LIG năm Mậu Tuất 2018

9. CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco (HOSE: VTO)

Nhóm ngành: Vận tải và kho bãi

Ngành: Vận tải đường thủy

Vốn điều lệ: 798.6 tỷ đồng

Ngày niêm yết: 09/10/2007

Giá cao nhất trong năm Mậu Tuất: 8,316 đồng/cp

Giá thấp nhất trong năm Mậu Tuất: 7,150 đồng/cp

Biên độ dao động trong năm Mậu Tuất: 16.4%

Giá phiên cuối năm Mậu Tuất (01/02/2019): 8,050 đồng/cp

Biến động giá năm Mậu Tuất: +8.96%

Khối lượng giao dịch bình quân 242 phiên: 46,180 cp/phiên

Diễn biến giá cổ phiếu VTO năm Mậu Tuất 2018

10. CTCP Kho vận Miền Nam (HOSE: STG)

Nhóm ngành: Vận tải và kho bãi

Ngành: Kho bãi

Vốn điều lệ: 854.3 tỷ đồng

Ngày niêm yết: 02/03/2010

Giá cao nhất trong năm Mậu Tuất: 18,800 đồng/cp

Giá thấp nhất trong năm Mậu Tuất: 16,600 đồng/cp

Biên độ dao động trong năm Mậu Tuất: 17.2%

Giá phiên cuối năm Mậu Tuất (01/02/2019): 17,850 đồng/cp

Biến động giá năm Mậu Tuất: -5.05%

Khối lượng giao dịch bình quân 242 phiên: 31,774 cp/phiên

Diễn biến giá cổ phiếu STG năm Mậu Tuất 2018

* Danh sách xét các mã có khối lượng giao dịch trên 10,000 đơn vị.

Đông Tư

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang