×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Vietnam Airlines lãi ròng 2018 đạt 2,281 tỷ đồng, giảm so năm trước

11/02/2019 10:001

Vietnam Airlines lãi ròng 2018 đạt 2,281 tỷ đồng, giảm so năm trước

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, UPCoM: HVN) đã công bố BCTC hợp nhất quý 4/2018 với lợi nhuận sau thuế cổ đông của Công ty mẹ đạt 567 tỷ đồng, tăng 81%.

Doanh thu thuần trong quý mà HVN ghi nhận gần 24,000 tỷ đồng, tăng 12% so cùng kỳ. Doanh thu chủ yếu của Vietnam Airlines đến từ dịch vụ vận tải hàng không và hoạt động phụ trợ vận tải hàng không. Giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ 7%, chiếm hơn 21,000 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận gộp đạt 2,433 tỷ đồng.

Về mảng tài chính, doanh thu tài chính kỳ này có đà giảm 50% so với con số ghi nhận quý 4/2017 và đạt gần 556 tỷ đồng. Nguyên nhân là do HVN ghi nhận lãi chênh lệch tỷ giá khiêm tốn hơn cùng kỳ. Cũng trong quý này, HVN có nhận được gần 11 triệu đồng cổ tức, lợi nhuận được chia. Ngược lại, chi phí tài chính tăng đến 90% lên hơn 1,000 tỷ đồng, phần lớn là do ghi nhận lỗ chênh lệch tỷ giá.

Sau cùng, HVN báo lợi nhuận sau thuế cổ đông của Công ty mẹ trong quý 4/2018 đạt 567 tỷ đồng, tăng đến 81% so cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh của HVN
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2018 của HVN

Lũy kế cả năm, doanh thu thuần đạt gần 96,821 tỷ đồng, tăng 17% so cả năm 2017. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 12% lên hơn 2,300 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của HVN ghi nhận hơn 2,500 tỷ đồng, bỏ xa kế hoạch đề ra 32%. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ đạt 2,281 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so năm trước.

Tại ngày cuối niên độ, tài sản của HVN hơn 82,000 tỷ đồng, chủ yếu tập trung ở tài sản dài hạn. Vietnam Airlines ghi nhận nợ phải trả gần 64,000 tỷ đồng.

Trong ngày giao dịch đầu tiên của năm mới, giá cổ phiếu HVN đang giao dịch tại mức 39,600 đồng/cp, tăng gần 71% so với ngày đầu niêm yết.

Biến động giá cổ phiếu HVN trong 1 năm qua

* Tài liệu tham khảo: hop-nhat-qui-4-2018.PDF

Phương Nguyễn

FILI

Về đầu trang