×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

VNT Holdings quyết tâm gom thêm hơn 2 triệu cp VNT

11/02/2019 09:161

VNT Holdings quyết tâm gom thêm hơn 2 triệu cp VNT 

CTCP VNT Holdings tiếp tục đăng ký mua 2,027,000 CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương (HNX: VNT) dù trước đó đã giao dịch bất thành.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần VNT Holdings
- Mã chứng khoán: VNT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 600,000 CP (tỷ lệ 5.04%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Xuân Giang
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 192,542 CP (tỷ lệ 1.62%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Công Thành
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 102,271 CP (tỷ lệ 0.86%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2,027,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 11/02/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/02/2019.

Thái Hương

Fili

Về đầu trang