logo

2 tháng đầu năm, doanh thu của PVN đạt hơn 111 ngàn tỷ đồng

01-03-2019 22:28:22+07:00
01/03/2019 22:28 0
  •  

2 tháng đầu năm, doanh thu của PVN đạt hơn 111 ngàn tỷ đồng

Theo thông tin công bố từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam, PVN) dù giá dầu trung bình của thế giới đầu năm giảm so với kế hoạch, trong 2 tháng, Tập đoàn vẫn vượt nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Trong đó tổng doanh thu vượt 8% so với kế hoạch 2 tháng.

Tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 1 đạt 2.07 triệu tấn, ước tính tháng 2 đạt 1.79 triệu tấn; tính chung 2 tháng đầu năm ước đạt 3.85 triệu tấn, vượt 7% kế hoạch 2 tháng.

Sản lượng khai thác dầu tính chung 2 tháng đầu năm ước đạt 2.19 triệu tấn, vượt 5% kế hoạch 2 tháng và bằng 69% kế hoạch quý 1. Sản lượng khai thác khí tháng 1 đạt 0.93 tỷ m3, ước tính tháng 2 đạt 0.73 tỷ m3; tính chung 2 tháng đầu năm ước đạt 1.66 tỷ m3, vượt 9.7% kế hoạch 2 tháng. Sản xuất điện tháng 1 đạt 1.91 tỷ kWh, ước tính tháng 2 đạt 1.36 tỷ kWh; tính chung 2 tháng đầu năm ước đạt 3.27 tỷ kWh, vượt 4.2% kế hoạch 2 tháng.

Về các chỉ tiêu tài chính, tổng doanh thu toàn Tập đoàn trong 2 tháng ước đạt hơn 111 ngàn tỷ đồng, vượt 8% so với kế hoạch. Tập đoàn nộp Ngân sách Nhà nước ước đạt 14.4 ngàn tỷ đồng, vượt 2 % kế hoạch.

Đông Tư

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang