ACC điều chỉnh giảm kế hoạch cổ tức 2019 xuống còn 5%

22-03-2019 14:28:08+07:00
22/03/2019 14:28 0
  •  

ACC điều chỉnh giảm kế hoạch cổ tức 2019 xuống còn 5%

Ngày 21/03/2019, HĐQT CTCP Bê tông Becamex (HOSE: ACC) đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, mà cụ thể là điều chỉnh mức chi trả cổ tức.

Theo quyết nghị của HĐQT ACC, kế hoạch cổ tức năm 2019 được điều chỉnh giảm từ 20%/vốn điều lệ về mức 5%. Tuy nhiên, Công ty không công bố nguyên nhân vì sao có sự điều chỉnh này.

Các chỉ tiêu còn lại vẫn giữ nguyên như nghị quyết ngày 13/03/2019. Trong đó, tổng doanh thu 2019 dự kiến 278 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt 29.7 tỷ đồng và 25 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh 2019 điều chỉnh
Nguồn: Nghị quyết HĐQT ngày 21/03/2019

Nguyên Ngọc

FILI

Nguồn tài liệu:

20190321_20190321 - ACC - CBTT dieu chinh KH SXKD 2019.pdf

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang