ACM lỗ thêm gần 80 tỷ đồng sau kiểm toán!

30-03-2019 09:22:44+07:00
30/03/2019 09:22 0
  •  

ACM lỗ thêm gần 80 tỷ đồng sau kiểm toán!

Báo cáo kiểm toán năm 2018 của CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường (HNX: ACM) gây bất ngờ với con số lỗ khủng hơn chục lần so với kết quả trên báo cáo tự lập của Công ty.

Kết quả kinh doanh của ACM năm 2018 sau kiểm toán
Nguồn: BCTC kiểm toán 2018 của ACM

So với báo cáo tự lập trước đó của Công ty, các chỉ tiêu như doanh thu, giá vốn, doanh thu tài chính, chi phí bán hàng trên báo cáo tài chính đều không có biến động. Tuy nhiên, khoản chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty bất ngờ tăng vọt lên gần 78 tỷ đồng, gấp gần 34 lần so với chi phí ghi nhận trên báo cáo tự lập năm 2018. Kết quả làm lợi nhuận thuần của Công ty giảm sốc. Thêm vào đó, Công ty ghi nhận lỗ từ hoạt động khác hơn 3 tỷ đồng, trong khi, báo cáo tự lập chỉ ghi nhận lỗ hơn 100 triệu đồng. Kết quả là sau kiểm toán, ACM lỗ nặng thêm 78 tỷ đồng, lỗ sau thuế ở mức gần 83 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính của việc này là Công ty phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi hơn 72.5 tỷ đồng sau kiểm toán khiến chi phí tăng vọt. Cụ thể, Công ty đã trích lập dự phòng 100% đối với khoản nợ xấu của 3 khác hàng là Công ty TNHH Đầu tư phát triển DHA Hà Nội, Công ty TNHH Lê Giang, Công ty TNHH Kim loại màu Vũ Gia. Tổng giá trị trích lập hơn 93 tỷ đồng.

Chi tiết khoản nợ xấu 93 tỷ đồng của ACM
Nguồn: BCTC Kiểm toán năm 2018 của ACM

Bên cạnh lỗ ròng tăng mạnh sau kiểm toán, ACM còn phải nhận thêm ý kiến ngoại trừ từ phía kiểm toán về vấn đề liên quan tới tiền mặt. Theo đó, đơn vị kiểm toán không thể xác định tính hiện hữu giá trị của các khoản mục tiền mặt (hơn 16.2 tỷ đồng) tại thời điểm đầu năm 2018 của Công ty. Vì vậy, kiểm toán không đủ cơ sở để xác định ảnh hưởng tới các khoản mục khác trên báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty. Ngoài ra, Công ty thực hiện thanh toán bằng tiền mặt cho nhà cung cấp số tiền hơn 5.4 tỷ đồng dẫn đến số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ là gần 500 triệu đồng, làm ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2018. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm với giá trị tương ứng gần 500 triệu đồng trên báo cáo năm 2018.

Mặt khác, đơn vị kiểm toán cũng nhấn mạnh về việc ACM chỉ được phép đi vào hoạt động trở lại sau khi được cấp phép Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo Kết luận thanh tra về bảo vệ môi trường và khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 21/10/2016. Thuyết minh về vấn đề này, Công ty cho biết đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục để được cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

Song song đó, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp thu hồi nợ để đảm bảo khả năng thanh toán một trong các vấn đề ảnh hưởng tới khả năng hoạt động liên tục.

Yến Chi

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang