BĐS Cường Vũ và Star Invest không đủ cơ sở pháp lý để buộc dừng Nghị quyết ĐHĐCĐ của VCG?

31-03-2019 04:41:48+07:00
31/03/2019 04:41 1
  •  

BĐS Cường Vũ và Star Invest không đủ cơ sở pháp lý để buộc dừng Nghị quyết ĐHĐCĐ của VCG?

Ông Nguyễn Xuân Đông, thay mặt và đại diện cho Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (HNX: VCG) đã ký và gửi 2 văn bản khiếu nại đến Viện Kiểm sát Nhân dân và Tòa án Nhân dân Quận Đống Đa với nội dung liên quan đến quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án Nhân dân Quận Đống Đa ngày 27/03.

* VCG kiến nghị Tòa hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời và yêu cầu bồi thường thiệt hại

* VCG bị buộc tạm dừng thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ về bầu HĐQT và BKS

Trong đơn khiếu nại gửi Viện Kiểm sát Nhân dân và Tòa án Nhân dân Quận Đống Đa, VCG cho rằng quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án Nhân dân Quận Đống Đa vào ngày 27/03 đã làm đình trệ ngay lập tức toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Giá trị cổ phiếu VCG giảm khoảng 1,236 tỷ đồng chỉ tính riêng trong ngày 28/03 đã được lập vi bằng. Đồng thời, làm giảm lòng tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước vào kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp.

Liên quan đến quá trình tổ chức ĐHĐCĐ ngày 11/01/2019, VCG cho biết đại hội được HĐQT, cụ thể là những người đại diện vốn Nhà nước triệu tập nhằm thực hiện nghĩa vụ chuyển giao quyền quản lý doanh nghiệp từ Nhà nước do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) sang nhà đầu tư trúng giá đợt đấu giá công khai được tổ chức vào ngày 22/11/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Tại ĐHĐCĐ bất thường trên, đại diện cổ đông Viettel và Công ty TNHH Đầu tư Star Invest đều đã biểu quyết thống nhất cao đối với tất cả các nội dung và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về thủ tục, trình tự cũng như các nội dung tại đại hội. Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 11/01/2019 của VGC đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua 100%.

Kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 11/01/2019 đến nay, Công ty TNHH Bất động sản Cường Vũ, Công ty TNHH Đầu tư Star Invest, ông Nguyễn Quang Trung và ông Thân Thế Hà đều không có bất kỳ ý kiến, kiến nghị hay yêu cầu gì về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường cũng như tính pháp lý của nghị quyết.

Bên cạnh đó, kể từ ngày trúng cử, ông Nguyễn Quang Trung và ông Thân Thế Hà với tư các là thành viên HĐQT vẫn tiếp tục công nhận sự hợp pháp của nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 11/01/2019 và tham dự đầy đủ tất cả các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, cũng như tham gia biểu quyết tất cả các vấn đề xin ý kiến HĐQT bằng văn bản.

Văn bản cũng nhấn mạnh thêm, người yêu cầu giải quyết dân sự không có tư cách pháp lý về chủ thể yêu cầu Tòa án Nhân dân Quận Đống Đa giải quyết dân sự.

Trong đó, đơn cử như Công ty TNHH Bất động sản Cường Vũ chưa phải là cổ đông của VCG tại ngày lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường ngày 11/01/2019 nên không có quyền cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp này.

Bên cạnh đó, tính đến ngày ra thông báo thụ lý việc kinh doanh thương mại 25/03/2019, Công ty TNHH Bất động sản Cường Vũ chưa nắm giữ cổ phần của VCG trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng. Do đó, Cường Vũ không có tư cách pháp lý là chủ thể đưa ra yêu cầu hủy bỏ nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 11/01/2019. Cường Vũ sở hữu 21.21% vốn điều lệ của VCG kể từ ngày 04/01/2019.

Tương tự với Công ty TNHH Đầu tư Star Invest - cổ đông sở hữu 7.57% vốn điều lệ của VCG kể từ ngày 24/12/2018 cũng không có tư cách pháp lý  yêu cầu hủy bỏ nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 11/01/2019.

Về phía ông Nguyễn Quang Trung và ông Thân Thế Hà, Viettel chỉ ủy quyền cho 2 cá nhân này tham dự, biểu quyết, thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại ĐHĐCĐ ngày 11/01/2019 chứ không ủy quyền để đứng đơn yêu cầu hủy bỏ nghị quyết.

Mặt khác, vào ngày 26/03/2019, ông Nguyễn Quang Trung và ông Thân Thế Hà đã rút lại đơn yêu cầu hủy bỏ nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 11/01/2019 của VCG và đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đã gửi Tòa án Nhân dân Quận Đống Đa ngày 08/03/2019. Đồng thời, rút lại toàn bộ yêu cầu trong các đơn này.

Tuy nhiên, thẩm phán Nguyễn Bích Hạnh vẫn ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời vào ngày 27/03/2019, buộc VCG tạm dừng ngay việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 11/01/2019.

Từ đó, VCG kiến nghị Viện Kiểm sát Nhân dân và Tòa án Nhân dân Quận Đống Đa hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và yêu cầu các bên liên quan bồi thường hiệt hại do ảnh hưởng tiêu cực từ quyết định trên.

Nguyên Ngọc

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang