×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Có tất cả 14 công ty chứng khoán là thành viên giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh

14/03/2019 11:240

Có tất cả 14 công ty chứng khoán là thành viên giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh

Bao gồm: BSC, SSI, MBS, ACBS, VietinbankSc, VCBS, HSC, VNDirect, VPS (trước là VPBS), VDSC, KIS, FPTS, VCSC, MAS (xếp theo thứ tự ngẫu nhiên).

Trong đó, FPTS là đơn vị được chấp thuận làm thành viên giao dịch gần nhất.

Câu 2: Công ty chứng khoán nào là đơn vị đứng đầu thị phần môi giới chứng khoán phái sinh năm 2018?

>>> Xem đáp án tại đây

Trạng Chứng

FILI

Về đầu trang