×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

CSM: Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

05/03/2019 15:240

CSM: Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190305_20190305 - CSM - NQHDQT so 70 thong bao ve ngay dkcc tham du DHDCD thuong nien.pdf

HOSE

Về đầu trang