logo

DGC đặt mục tiêu lợi nhuận 2019 giảm 170 tỷ đồng, xuống còn 700 tỷ đồng

21-03-2019 16:44:04+07:00
21/03/2019 16:44 0
  •  

DGC đặt mục tiêu lợi nhuận 2019 giảm 170 tỷ đồng, xuống còn 700 tỷ đồng

Ngày 29/03 sẽ diễn ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (HNX: DGC) nhằm thống nhất những vấn đề mà HĐQT trình ra.

Trong khi năm 2018, DGC đạt được gần 870 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ, thì năm 2019, HĐQT DGC chỉ đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế ở mức 700 tỷ đồng, giảm tới 170 tỷ đồng, tương đương giảm 20% so với thực hiện được năm 2018. Tỷ lệ cổ tức 2019 dự kiến ở mức 30%.

DGC cho biết, tháng 6/2018, Công ty đã mua thành công CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam (PAC) với giá 10,200 đồng/cp. Hiện DGC đang nắm giữ 51% cổ phần PAC.

Với hơn 804 tỷ đồng lãi ròng cổ đông công ty mẹ năm 2018, sau khi trừ đi phần lỗ lũy kế từ công ty con PAC và thuế TNDN được miễn trích vào quỹ đầu tư phát triển, HĐQT DGC đề nghị trích gần 129 tỷ đồng vào các quỹ và chi hơn 323 tỷ đồng để chi trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 15% cổ tức bằng tiền mặt và 15% cổ tức bằng cổ phiếu.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 của DGC
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của DGC

DGC dự kiến năm 2019, sẽ đầu tư xây dựng nhà máy phốt pho đỏ 5,000 tấn/năm với mức đầu tư 100 tỷ đồng và xây dựng nhà máy NPK hóa học 100,000 tấn/năm với mức đầu tư 30 tỷ đồng. Nguồn vốn xây dựng này được lấy từ quỹ đầu tư và phát triển.

Đáng chú ý, nhằm mục đích tăng vốn điều lệ, HĐQT DGC sẽ trình ĐHĐCĐ phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty và các công ty con bao gồm Công ty TNHH Hóa chất Đức Giang Lào Cai và Công ty Hóa chất Đức Giang Đình Vũ.

Theo đó, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 5.39 triệu cp, theo tỷ lệ 5% với mệnh giá phát hành 10,000 đồng/cp, tương đương tổng giá trị phát hành là 53.9 tỷ đồng.

Cũng theo phương án này, nếu phát hành thành công, tổng số tiền 53.9 tỷ đồng thu được sẽ được Công ty bổ sung vào vốn lưu động.

Bên cạnh đó, HĐQT DGC cũng trình ĐHĐCĐ phê chuẩn việc đổi tên công ty thành CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Đồng thời, ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024. Trong đó, có 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS đều đang đương nhiệm, không có ứng viên mới.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang