ĐHĐCĐ DXG: Chủ tịch HĐQT tham vọng đưa tập đoàn thành Công ty tỷ đô

16/03/2019 10:30
16-03-2019 10:30:13+07:00

ĐHĐCĐ DXG: Chủ tịch HĐQT tham vọng đưa tập đoàn thành Công ty tỷ đô

Sáng ngày 15/03/2019, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019.

11h20: Đại hội kết thúc.

Các cổ đông nhất trí thông qua các tờ trình, nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.

10h15: Đại hội thảo luận.

Tại sao bán Khu du lịch Giang Điền?

Dự án này thuộc tài sản của Công ty liên kết LDG. Ông Thìn trả lời: “Những gì hiệu quả thì chúng ta tập trung, còn những gì không hiệu quả thì tái đầu tư”.

Tham vọng đưa tập đoàn Đất Xanh thành Công ty tỷ đô. “Tôi còn tồn tại, tôi còn ở đây, tôi muốn Đất Xanh phải thành Công ty hàng chục tỷ đô”. Do vậy, DXG phải tập trung vào những nguồn lực đã có để phát triển".

Giải pháp cải thiện dòng tiền chính?

DXG chưa bao giờ có dòng tiền âm. Dòng thu có từ môi giới, đầu tư thứ cấp và các dự án DXG đầu tư. Công nợ hiện nay thu rất sát sao. Các dự án liên quan đến đầu tư của Công ty, đối tượng khách hàng để ở nên đóng cũng rất tốt.

“Kết thúc năm 2018, DXG không có công nợ”, ông Thìn khẳng định.

Chia sẻ thêm về dự án Lux Garden Quận 7?

DXG mua lại từ đối tác, đã có sổ đỏ, chấp thuận đầu tư và giấy phép xây dựng. Sau khi chuyển nhượng dự án, DXG đã bàn giao 100% và đang giao sổ cho khách hàng.

“Theo kết luận của Bộ Công Thương, các công ty và dự án có liên quan trên không ảnh hưởng đến DXG”, ông Thìn nói.

Năm 2019, tốc độ tăng trưởng không cao so với 2018?

Ngày 22/12/2019 kỷ niệm 10 năm lên sàn, DXG đặt kế hoạch tăng trưởng đều đạt được. Thứ hai, trong giai đoạn 2015-2019 thị trường bất động sản tốt. Thứ 3, năm nay cấu trúc lại mô hình, chuẩn bị cho giai đoạn 2019-2023. Do vậy, năm nay là năm tiền đề nên đặt kế hoạch thận trọng.

Các dự án triển khai trong năm 2019?

Liên quan đến chiến lược, DXG tập trung phát triển 5 mảng: Dịch vụ BĐS, đầu tư, xây dựng, công nghiệp và vật liệu. Riêng mảng công nghiệp sẽ phát triển một vài ngàn ha trong năm nay.

Năm 2019 tiếp tục hoàn thiện 5 lĩnh vực hoạt động và các dự án. Bước vào đầu quý 2/2019, DXG chuẩn bị bán đồng loạt các dự án.

Doanh thu, lợi nhuận 2019 đã chuẩn bị từ 2018, kế hoạch đề ra sẽ đạt được, “quan trọng là tính toán năm nay chúng ta vượt bao nhiêu phần trăm”, ông Thìn khẳng định.

BĐS miền Đông và miền Tây?

DXG phát triển đồng bộ, phân bộ 6 vùng miền. Mỗi vùng miền có đặc tính và loại hình sản phẩm riêng. Miền Tây phát triển sau cùng nhưng năm 2018 làm rất tốt, DXG đặt kế hoạch miền Tây là thị trường trọng tâm trong năm 2019.

Kế hoạch, mục tiêu 5 năm tới?

Hiện nay, DXG trọng tâm vào 5 lĩnh vực chính và đến năm 2023 niêm yết 5 lĩnh vực này lên thị trường chứng khoán. Cuối năm 2019 - đầu năm 2020, mảng dịch vụ mang về doanh thu cả ngàn tỷ, dự kiến niêm yết mảng này. Năm 2020 hoặc 2021, hoàn thiện các mảng đầu tư và xây dựng để niêm yết.

DXG đang chuẩn bị các quỹ đất, đang trong giai đoạn hoàn thiện pháp lý nhưng “chưa tiện” công bố vị trí cũng như tên dự án. Năm 2019 có khoảng hơn 1,000 ha đất để phát triển dự án.

Phát hành thêm 170 triệu cp

10h08: Ông Trần Việt Anh trình cổ đông thông qua các tờ trình: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2019, Phát hành cổ phiếu trả cổ tức, ESOP và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ, Thay đổi một số nội dung điều lệ Công ty, Báo cáo phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.

Cổ phiếu phát hành thêm trên 170 triệu cp (77 triệu cp trả cổ tức 22% và 6 triệu cp ESOP, cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:1 hơn 87 triệu cp).

Đối với phương án chào bán hơn 87 triệu cp với giá phát hành 10,000 đồng/cp, tổng số tiền dự kiến thu được hơn 874 tỷ đồng sẽ dùng để phát triển dự án Khu dân cư và tái định cư Nam Rạch Chiếc (Gem Riverside).

Ngày 11/12/2018, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ.

Cụ thể, DXG dự kiến phát hành tối đa 1,400 trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo cho dưới 100 nhà đầu tư với giá phát hành bằng mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành 1,400 tỷ đồng.

Kỳ hạn trái phiếu dự kiến vào ngày tròn 5 năm kể từ ngày phát hành và lãi suất không cao hơn 7%/năm. Thời gian phát hành rơi vào quý 1 hoặc quý 2/2019.

DXG cho biết sẽ sử dụng vốn thu được để phát triển quỹ đất, bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nguồn vốn hoạt động của Công ty.

HĐQT tiếp tục trình ĐHĐCĐ thông qua phương án này.

9h50: Ông Nguyễn Văn Ban báo cáo kết quả hoạt động của ban kiểm soát trong năm 2018.

Tỷ suất LNST/DTT là 25.37%, tỷ suất LNST/VCSH là 19.01%, tỷ suất LNST/Tổng tài sản là 8.58%.

Tại thời điểm ngày 31/12/2018, hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là 2.31 lần, hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản là 0.55 lần, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 1.21 lần.

Kế hoạch lãi 1,200 tỷ đồng

9h40: Ông Nguyễn Khánh Hưng, thay mặt HĐQT và ban lãnh đạo Công ty báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh trong năm 2019.

Kết quả kinh doanh 2018. Đvt: Tỷ đồng

Năm 2018, Công ty đạt 4,645 tỷ đồng doanh thu thuần, thực hiện được 93% kế hoạch năm và lãi ròng đạt 1,178 tỷ đồng, vượt hơn 10% kế hoạch năm đã đề ra.

Cơ cấu doanh thu năm 2017 và 2018

Phương án phân phối lợi nhuận 2018

Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 13% cho các cổ đông và trích lập các quỹ.

Ngoài các dự án đang tiếp tục triển khai, tổng số dự án khai thác trình hội đồng đầu tư là 222 dự án (208 dự án phát triển quỹ đất, 14 dự án thứ cấp) và 10 dự án được quyết định đầu tư (2 dự án phát triển quỹ đất, 8 dự án thứ cấp).

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018, HĐQT đã chi 600 triệu đồng cho các thành viên HĐQT, ứng với 10 triệu đồng/người/tháng. Đồng thời, chi 216 triệu đồng cho thành viên ban kiểm soát, ứng với 6 triệu đồng/người/tháng.

Trong năm 2019, DXG đặt kế hoạch doanh thu 5,000 tỷ đồng và lãi ròng 1,200 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 2% so với kết quả thực hiện năm 2018.

Kế hoạch kinh doanh 2019. Đvt: Tỷ đồng

Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019

DXG đẩy mạnh mua các dự án có mặt bằng đẹp và pháp lý rõ ràng nhằm thực hiện các hoạt động M&A trong khả năng vốn của công ty. Công ty dự kiến phát hành cổ phiếu trả cổ tức, ESOP và phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:1. HĐQT sẽ nỗ lực thực hiện các cam kết tại ĐHĐCĐ.

9h37: Ông Lương Trí Thìn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc DXG phát biểu khai mạc Đại hội.

Năm 2018 là “năm lửa thử vàng” đối với Tập đoàn, hơn 32,000 sản phẩm bất động sản được giao dịch thành công, tổng doanh thu thuần đạt 4,645 tỷ đồng, tăng 61% so với năm 2017 và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1,178 tỷ đồng, tăng 57% so với năm 2017.

Năm 2019, Tập đoàn đặt nhiều kế hoạch tham vọng, kiên định với phương châm “thị trường lên cũng thắng, thị trường xuống cũng thắng”, phát triển 5 mô hình chiến lược (sản phẩm, đầu tư, quản trị, tài chính, kinh doanh), xây dựng 4 trụ cột an toàn (pháp lý, tài chính, đầu tư, nội bộ).

9h19: Khai mạc Đại hội.

Nguyên Ngọc

FILIMÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (3)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lãi ròng 11 tháng của TDM gần 275 tỷ, tăng 38%

CTCP Nước Thủ Dầu Một (HOSE: TDM) vừa công bố kết quả kinh doanh 11 tháng đầu năm 2023, ghi nhận tổng doanh thu gần 542 tỷ đồng và lãi ròng 275 tỷ đồng, tăng lần...

Bút bi Thiên Long lãi 348 tỷ trong 10 tháng, giảm 17%

Trong 10 tháng đầu năm 2023, CTCP Tập đoàn Thiên Long (HOSE: TLG) ghi nhận doanh thu thuần 3,036 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt 348 tỷ đồng...

HPG: Sản lượng bán thép tháng 11 tăng 60% so với cùng kỳ nhờ đầu tư công

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) tiếp tục ghi nhận thành quả khả quan về sản lượng thép tiêu thụ trong tháng 11/2023 nhờ hoạt động đầu tư công.

Thua lỗ triền miên, HNG đóng cửa một chi nhánh tại Gia Lai

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HOSE: HNG) vừa thông báo chấm dứt hoạt động đối với Chi nhánh chế biến hoa quả của Công ty đặt tại tỉnh Gia...

Camimex Group sắp chi 40 tỷ để tăng sở hữu tại công ty con

HĐQT CMX thông qua chủ trương mua thêm cổ phần để tăng sở hữu tại công ty con Camimex Foods. Số tiền bỏ ra dự kiến 40 tỷ đồng, toàn bộ bằng vốn tự có.

Chưa giải ngân xong tiền huy động từ năm 2018, L14 sắp vay mới tối đa 152.5 tỷ đồng

L14 lên kế hoạch vay VietinBank số tiền tối đa 152.5 tỷ đồng, trong bối cảnh vẫn chưa giải ngân hết số tiền gần 90 tỷ đồng huy động được từ đợt chào bán ra công...

Chủ thương hiệu Kem Tràng Tiền, Bánh Givral muốn sở hữu Kem Kingkream

HĐQT của OCH, công ty mẹ của Kem Tràng Tiền và Bánh Givral, vừa chấp thuận nhận chuyển nhượng gần 150 ngàn cp của CTCP Kem Tín Phát. Theo đó, chủ thương hiệu Kem...

Hóa chất Đức Giang sáp nhập 2 công ty con

Ngày 04/12, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HOSE: DGC) công bố nghị quyết thông qua việc sáp nhập giữa 2 công ty thành viên.

Các doanh nghiệp tại Đà Nẵng trên sàn chứng khoán kinh doanh ra sao?

Là một trong những địa phương có nền kinh tế năng động nhất miền Trung, nhưng số doanh nghiệp Đà Nẵng trên sàn chứng khoán vẫn còn khiêm tốn. Họ là những doanh...

PCM bị phạt và truy thu thuế hơn nửa tỷ

Cục Thuế TP Hà Nội ban hành quyết định xử phạt và truy thu tổng số tiền hơn 553 triệu đồng đối với CTCP Vật liệu Xây dựng Bưu điện (UPCoM: PCM) do vi phạm hành...


TIN CHÍNH
ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98