Dự báo thị trường chứng khoán khó khăn, FPTS đặt kế hoạch lãi trước thuế giảm 24%

15-03-2019 09:38:11+07:00
15/03/2019 09:38 0
  •  

Dự báo thị trường chứng khoán khó khăn, FPTS đặt kế hoạch lãi trước thuế giảm 24%

Vừa qua, CTCP Chứng khoán FPT (FPTS, HOSE: FTS) đã công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 với những nội dung quan trọng cần được thông qua tại Đại hội vào ngày 21/03 sắp tới.

FPTS dự báo, thị trường chứng khoán sẽ trở nên khó khăn, thanh khoản suy giảm, số lượng tài khoản nhà đầu tư tăng trưởng chậm cùng với các công ty chứng khoán cạnh tranh quyết liệt về cả thị phần, khách hàng và nhân sự vì số lượng công ty chứng khoán đang lớn so với quy mô thị trường. Từ đó, FPTS đã đặt kế hoạch kinh doanh cho năm 2019 cụ thể như sau:

Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của FPTS
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của FPTS

Với kế hoạch này, FPTS đặt mục tiêu 350 tỷ đồng về doanh thu và 220 tỷ đồng về lãi trước thuế cho năm 2019, lần lượt giảm 27% và 24% so với thực hiện năm 2018.

Trong năm 2018, thị phần môi giới  về cổ phiếu và chứng chỉ quỹ năm 2018 của FPTS tại hai Sở GDCK HOSE và HNX lần lượt là 3.34% và 4.93%. Trong khi đó, năm 2017 là 3.23% tại HOSE và 4.21% tại HNX.

Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính đã thực hiện năm 2018 đạt hơn 476 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2017 và vượt 38% kế hoạch đề ra. Tổng lợi nhuận trước thuế đã thực hiện cả năm 2018 đạt 290 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2017 và vượt 32% mục tiêu đặt ra.

Kết quả thực hiện năm 2018 của FPTS
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của FPTS

Đồng thời, FPTS đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 5% và bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%. Theo đó, vốn điều lệ của FPTS tăng 10% lên mức hơn 1,093 tỷ đồng.

Trong năm 2018, Công ty đã mở mới 11,991 tài khoản giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư. Số lượng tài khoản nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty vào thời điểm 31/12/2018 là 131,368 tài khoản, tăng 10% so với năm 2017 và nhỉnh hơn 1% so với kế hoạch đề ra.

Về phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018, dự kiến trước ngày 30/06, FPTS sẽ chi 55 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 theo tỷ lệ 5% mệnh giá (500 đồng/cp) và phân phối vào các quỹ. Cụ thể như sau:

Phân phối lợi nhuận năm 2018 của FPTS
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của FPTS

Bên cạnh đó, HĐQT FPTS cũng trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành 10% (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ nhận thêm 10 cổ phần mới).

Theo đó, khối lượng dự kiến phát hành gần 11 triệu cp, với mệnh giá 10,000 đồng/cp, tương đương  tổng mệnh giá phát hành hơn 109 tỷ đồng.

FPTS cho biết, thời gian thực hiện dự kiến trước ngày 30/06 và nguồn sử dụng cho đợt phát hành lần này được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 trên báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Ngoài ra, HĐQT FPTS còn trình Đại hội phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT sẽ kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của FPTS.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang