Dự báo thị trường ô tô khó khăn, SVC đặt kế hoạch thận trọng

22-03-2019 10:36:18+07:00
22/03/2019 10:36 0
  •  

Dự báo thị trường ô tô khó khăn, SVC đặt kế hoạch thận trọng

Theo CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (HOSE: SVC) đánh giá, hoạt động kinh doanh trong năm 2019 của Công ty sẽ gặp không ít khó khăn, đặc biệt là mảng dịch vụ thương mại chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi các chính sách về ô tô.

Trong kế hoạch kinh doanh năm 2019 SVC đặt ra, chỉ có doanh thu tăng trưởng 22% với chỉ tiêu 18,193 tỷ đồng. Còn lại các chỉ tiêu về lợi nhuận đều sụt giảm từ 17% - 21% so với thực hiện được ở năm 2018. Trong đó, lợi nhuận trước thuế mục tiêu 273 tỷ đồng và lãi ròng 143 tỷ đồng. SVC dự kiến chia cổ tức cho hai năm 2018 và 2019 cùng tỷ lệ 15%.

Kết quả kinh doanh 2019
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019

SVC sẽ tập trung nguồn lực phát triển hệ thống đại lý ô tô theo kế hoạch phát triển mạng lưới giai đoạn 2019 – 2021, khai thác hiệu quả hoạt động dịch vụ với mức tăng trưởng lợi nhuận gộp bình quân 20%/năm.

Đối với lĩnh vực bất động sản, Công ty sẽ hoàn tất chuyển nhượng dự án 104 Phổ Quang, theo dõi kết luận thanh tra Chính phủ về dự án Mercure Sơn Trà và tìm kiếm đối tác cho thuê phần còn lại của dự án Nam Cẩm Lệ.

Các dự án Hiệp Bình Phước - Tam Bình, Kho 403 Trần Xuân Soạn và Long Hòa - Cần Giờ, Công ty sẽ hoàn thiện các công đoạn còn lại của dự án.

Nguyên Ngọc

FILI

Nguồn tài liệu:

SVC - tailieu_DHDCDTN_2019.pdf

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang