Dược phẩm Hà Tây đặt kế hoạch lợi nhuận 102 tỷ đồng cho năm 2019 và thưởng khủng cho sếp!

14-03-2019 13:42:42+07:00
14/03/2019 13:42 0
  •  

Dược phẩm Hà Tây đặt kế hoạch lợi nhuận 102 tỷ đồng cho năm 2019 và thưởng khủng cho sếp!

Trong ĐHĐCĐ thường niên 2019 ngày 21/03 sắp tới, CTCP Dược phẩm Hà Tây (HNX: DHT) sẽ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên,...

Năm 2019, DHT định hướng mở rộng, phát triển thị trường bán lẻ tại các khu vực phía Nam: TP.HCM, Tây Nam Bộ, Tây Nguyên,… xây dựng danh mực mặt hàng chiến lược để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phấn đấu có ít nhất 30 sản phẩm có tổng doanh thu số đạt trên 250 tỷ đồng.

Dự kiến trong quý 3/2019, Công ty đầu tư, mua sắm thiết bị cho các nhà xưởng sản xuất như hệ thống chiết rót, đóng gói tự động phân xưởng thuốc ống, chuẩn bị tái kiểm tra GSP,…

Căn cứ vào tình hình kinh doanh năm 2018 và dự báo 2019, DHT đưa ra con số kế hoạch cụ thể cho tổng doanh thu là 1,700 tỷ đồng (trong đó doanh thu nhập khẩu ủy thác là 822 tỷ đồng), lợi nhuận trước thuế đề ra là 102 tỷ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức là 20%.

Kế hoạch năm 2019 của DHT
Nguồn: DHT

Trong Đại hội lần này, DHT sẽ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 10:01 và phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với số lượng cổ phiếu phát hành là 398,500 cp.

Theo như tờ trình của phương án này, toàn bộ 398,500 cp phát hành sẽ thưởng cho Tổng giám đốc Lê Xuân Thắng. Tổng giá trị dự kiến phát hành ước tính gần 4 tỷ đồng theo mệnh giá. Thậm chí, chiếu theo mức thị giá kết phiên chiều 14/03/2019 là 39,600 đồng/cp, phần thưởng dành cho vị Tổng giám đốc DHT lên đến gần 16 tỷ đồng. Việc thưởng cổ phiếu cho Tổng giám đốc này không phải là con số nhỏ!

Công tác nghiên cứu và phát triển (R&D) được xem là công tác quan trọng trong hoạt động của Công ty. Trong năm 2018 qua, DHT đã nghiên cứu tổng số 411 mặt hàng/tổng số 850 mẫu nghiên cứu, chốt công thức mới đưa vào sản xuất 61 mặt hàng, chốt công thức đăng ký 186 sản phẩm, khắc phục độ ổn định và cải tiến 50 sản phẩm đang lưu hành.

Trong năm 2018, Công ty cũng đầu tư cho việc nâng cấp, mua sắm máy móc thiết bị, mở rộng hệ thống kho tàng với hơn 20 tỷ đồng.

Kết quả thực hiện trong năm 2018 đều vượt kế hoạch, trong đó doanh thu, lợi nhuận, nhập ủy thác ghi nhận mức cao nhất trong những năm qua. Cụ thể, doan thu của DHT thực hiện được 1,674 tỷ đồng, tăng hơn 7% so kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế vượt 12%, đạt gần 102 tỷ đồng.

Kết quả năm 2018 của DHT
Nguồn: DHT

* Tài liệu đính kèm: 1320_Tai_lieu_Dai_hoi_dong_co_dong_nam_2019.rar

Minh Nhật

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang