Eximbank bất ngờ thay đổi Chủ tịch HĐQT

22-03-2019 21:29:19+07:00
22/03/2019 21:29 1
  •  

Eximbank bất ngờ thay đổi Chủ tịch HĐQT

Kể từ ngày 22/03, bà Lương Thị Cẩm Tú sẽ thay ông Lê Minh Quốc giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HOSE: EIB). 

Theo Nghị quyết công bố, Eximbank đã quyết định bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Minh Quốc kể từ ngày 22/03/2019. Theo đó, ông Lê Minh Quốc có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc, tài liệu và các vấn đề có liên quan của HĐQT cho Chủ tịch HĐQT mới được HĐQT của Eximbank.

Đồng thời, HĐQT đã thông qua bầu bà Lương Thị Cẩm Tú giữ chức danh Chủ tịch HĐQT thay cho ông Quốc cũng kể từ ngày 22/03/2019.

Bà Lương Thị Cẩm Tú nguyên là Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank), rút khỏi HĐQT NamABank từ ngày 04/03/2018. Bà Tú được bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2015-2020 tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Ngân hàng tổ chức cuối tháng 4/2018.

Đông Tư

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang