GAS nói gì về lãi ròng giảm hơn 648 tỷ đồng sau kiểm toán?

26-03-2019 09:15:30+07:00
26/03/2019 09:15 1
  •  

GAS nói gì về lãi ròng giảm hơn 648 tỷ đồng sau kiểm toán?

Ngày 25/03, Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (HOSE: GAS) công bố BCTC sau kiểm toán năm 2018 với lãi ròng giảm hơn 648 tỷ đồng so với báo cáo mà Công ty tự lập trước đó.

Theo ý kiến của kiểm toán viên, BCTC hợp nhất của GAS đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của GAS tại ngày 31/12/2018.

Kết quả sau kiểm toán của GAS
Nguồn: BCTC hợp nhất sau kiểm toán GAS

Sau kiểm toán, doanh thu thuần của GAS là 75,611 tỷ đồng, không chênh lệch nhiều so với báo cáo trước đó. Nhưng khoản mục giá vốn hàng bán sau kiểm toán hơn 58,000 tỷ đồng, cao hơn đến 798 tỷ đồng so báo cáo trước, tương ứng với mức chênh lệch 1%. Điều này dẫn đến lợi nhuận gộp của GAS chỉ còn 17,491 tỷ đồng, giảm 4% so với số liệu trước đó.

Doanh thu hoạt động tài chính cũng như các chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp dường như không chênh lệch nhiều so với báo cáo tự lập.

Từ đó, lợi nhuận sau thuế của GAS ghi nhận chỉ còn 11,454 tỷ đồng, chênh lệch đến 648 tỷ đồng, tương đương giảm 5% so với trước kiểm toán. Điều này kéo theo lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của GAS giảm chỉ ở mức 10,599 tỷ đồng từ con số 11,212 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, hầu hết các khoản mục đều không có sự chênh lệch nhiều sau kiểm toán. Tại ngày 31/12/2018, GAS có tổng tài sản sau kiểm toán là 62,614 tỷ đồng, các khoản nợ phải trả của Công ty hơn 15,700 tỷ đồng.

Với những chênh lệch như trên thì GAS đã có văn bản giải trình. GAS cho hay vào ngày 20/01/2019, Công ty đã khóa sổ, lập và công bố BCTC năm 2018, trong đó nhiệt trị khí Cửu Long để tính toán số tiền GAS phải trả cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) chỉ là số liệu tạm tính.

Sau đó, GAS và Tập đoàn đã làm việc và thống nhất ký kết bổ sung số 1 Hợp đồng mua bán khí Cửu Long để cập nhật số liệu về nhiệt trị khí Cửu Long, đảm bảo phù hợp với nhiệt trị khí Cửu Long thực tế đã giao nhận.

Căn cứ vào thông báo ngày 06/03 của Tập đoàn và Nghị quyết ngày 08/03 của HĐQT GAS thì GAS đã chính xác hóa chi phí mua khí Cửu Long từ Tập đoàn dẫn đến giá vốn hàng bán tăng, từ đó kéo theo lãi ròng giảm.

GAS cũng giải trình về lợi nhuận sau thuế năm 2018 cao hơn so với năm 2017 là do giá dầu bình quân năm 2018 tăng 16.8 USD/thùng so với năm 2017, tương đương tăng 31% làm cho giá bán các sản phẩm của GAS cũng tăng tương ứng dẫn đến lợi nhuận tăng.

* Tài liệu đính kèm:

Cong bo thong tin ve bao cao tai chinh hop nhat da duoc kiem toan nam 2018.pdf

20190325_20190325 - GAS - Giai trinh CL LN so voi cung ky nam truoc va CL truoc va sau KT.pdf

Minh Nhật

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang