Giữ ổn định giá các mặt hàng xăng dầu

18-03-2019 20:18:34+07:00
18/03/2019 20:18 0
  •  

Giữ ổn định giá các mặt hàng xăng dầu

Theo thông tin điều chỉnh xăng dầu ngày 18/3/2019, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ ổn định giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường.

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu thời gian qua được chi sử dụng liên tục và ở mức cao nhằm hạn chế tác động tăng của giá thành phẩm xăng dầu thế giới tới giá bán xăng dầu trong nước, góp phần kiểm soát lạm phát.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 18/03/2019 tăng trên 6% đối với mặt hàng xăng RON92 và RON95, giảm nhẹ đối với dầu diesel 0.05S và dầu hỏa, riêng dầu mazut 180CST 3.5S tăng hơn 2%.

Giá ethanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5RON92 theo Công văn số 263/BTC-QLG ngày 18/03/2019 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu là 15,442 đồng/lít (chưa có thuế GTGT).

Nhằm mục đích điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, phù hợp với tình hình kinh tế xã hội trong bối cảnh giá điện dự kiến tăng theo lộ trình, đồng thời tiếp tục góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.

Đồng thời, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu như sau:

- Xăng E5RON92: 2,801 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 2,000 đồng/lít);

- Xăng RON95: 2,061 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1,250 đồng/lít);

- Dầu diesel: 1,343 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1,354 đồng/lít);

- Dầu hỏa: 1,065 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1,078 đồng/lít);

- Dầu mazut: 1,640 đồng/kg (kỳ trước chi sử dụng 1,400 đồng/kg).

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, giữ ổn định giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường. Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 17,211 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 18,549 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 15,868 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 14,885 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14,083 đồng/kg.

Thời gian thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng từ 20 giờ ngày 18/03/2019.

Ngọc Cẩm

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang