Hạn cuối để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên là ngày nào?

21-03-2019 14:00:00+07:00
21/03/2019 14:00 0
  •  

Hạn cuối để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên là ngày nào?

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên là sự kiện quan trọng bắt buộc hằng năm đối với các công ty cổ phần, đặc biệt là các doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Sự kiện này được quy định thời hạn tổ chức như thế nào?

>>> Xem đáp án tại đây

Trạng Chứng

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang