Hậu kiểm toán, lãi hợp nhất 2018 của TDH bay hơi gần 35%

29-03-2019 18:18:03+07:00
29/03/2019 18:18 0
  •  

Hậu kiểm toán, lãi hợp nhất 2018 của TDH bay hơi gần 35%

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (HOSE: TDH) vừa công bố BCTC kiểm toán hợp nhất 2018 với kết quả lãi ròng bất ngờ chỉ còn hơn 115 tỷ đồng, giảm 35% so với báo cáo tự lập.

Cụ thể, doanh thu thuần năm 2018 của TDH sau kiểm toán đạt hơn 2,400 tỷ đồng, giảm gần 64 tỷ đồng so với trước kiểm toán. Giá vốn hàng bán giảm ít hơn so với mức giảm của doanh thu nên lãi gộp TDH sau kiểm toán còn gần 190 tỷ đồng, giảm 7 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.

Đáng chú ý doanh thu tài chính giảm 66 tỷ đồng sau kiểm toán, chỉ còn gần 82 tỷ đồng do sụt giảm ở phần lãi từ thanh lý các khoản đầu tư. Trong khi đó, chí phí tài chính sau kiểm toán ở mức gần 87 tỷ đồng, tăng 17 tỷ so với trước kiểm toán.

Các thay đổi trên khiến lãi trước thuế hợp nhất TDH giảm gần 86 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 80 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 60 tỷ đồng so với trước kiểm toán, tương ứng giảm 35%.

Phương Châu

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang