HAX đặt mục tiêu lãi ròng tăng 16%, chào bán thêm 10 triệu cp

22-03-2019 10:17:14+07:00
22/03/2019 10:17 0
  •  

HAX đặt mục tiêu lãi ròng tăng 16%, chào bán thêm 10 triệu cp

Trong tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HOSE: HAX) vừa công bố, HĐQT HAX sẽ trình cổ đông phương án chào bán cổ phiếu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong năm 2019. Được biết, ĐHĐCĐ HAX sẽ diễn ra vào ngày 23/03.

Dựa trên kết quả kinh doanh tăng trưởng trong báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2018, HAX đặt mục tiêu doanh thu thuần ở mức 5,600 tỷ đồng, tăng 15% so với thực hiện năm 2018. Theo kế hoạch, HAX kỳ vọng lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt hơn 152 tỷ đồng và gần 122 tỷ đồng, tương ứng tăng 15% và 16% so với kết quả đạt được trong năm 2018.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 của HAX
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Với gần 99 tỷ đồng lãi ròng công ty mẹ năm 2018 và gần 599 triệu đồng lãi ròng chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2017, HĐQT HAX đề nghị chi gần 53 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2018 theo tỷ lệ 15% cho cổ đông. Phần lợi nhuận còn lại gần 47 tỷ đồng chưa phân phối sẽ được chuyển sang cho năm 2019.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Tại đại hội lần này, HĐQT HAX sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ phiếu và phát hành cổ phiếu ESOP.

Cụ thể, HAX dự kiến  sẽ phát hành tối đa 1.74 triệu cp ESOP, theo tỷ lệ phát hành 4.99%, với giá chào bán 10,000 đồng/cp, tương đương tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 17.4 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng bổ sung nguồn vốn lưu động.

Đối với phương án chào bán cổ phiếu, HAX dự kiến phát hành tối đa 10 triệu cp, với tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá là 100 tỷ đồng. Theo đó, vốn điều lệ dự kiến sẽ tăng từ 350.13 tỷ đồng lên 450.13 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được bổ sung vào vốn lưu động.

Bên cạnh đó, HĐQT HAX  cũng trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 đối với ông Lê Đình Việt, đồng thời thông qua danh sách 5 ứng viên và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đồng thời, việc Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm Tổng Giám đốc và việc ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với người có liên quan cũng được HĐQT HAX đề nghị thông qua tại đại hội.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang