HSBC: Lãi trước thuế 2018 đạt 3,096 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu 0.44%

31-03-2019 12:41:13+07:00
31/03/2019 12:41 2
  •  

HSBC: Lãi trước thuế 2018 đạt 3,096 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu 0.44%

Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) vừa công bố báo cáo tài chính tóm tắt kiểm toán năm 2018 với lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 3,096 tỷ đồng và gần 2,469 tỷ đồng, tăng 39% so với năm trước.

Trong năm 2018, thu nhập lãi thuần của HSBC đạt gần 3,474 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đem về 782 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2017.

Các hoạt động khác cũng đem về kết quả khả quan. Lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh đạt gần 8.7 tỷ đồng (tăng 39%); lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đem về gần 185 tỷ đồng (gấp 6 lần). Lãi thuần từ hoạt động khác cũng gấp 2.3 lần năm trước (gần 57 tỷ đồng).

Riêng hoạt động kinh doanh ngoại hối thu về mức lãi thuần giảm 10% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn gần 672 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động tăng 8% so với năm trước, ghi nhận gần 2,022 tỷ đồng.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 36% so với năm trước, ghi nhận gần 60 tỷ đồng. Do vậy, tổng lợi nhuận trước và sau thuế của HSBC năm nay tăng 39% so với năm trước, ghi nhận lần lượt 3,096 tỷ đồng và 2,469 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2018, tổng tài sản của HSBC đạt gần 100,733 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Tiền gửi khách hàng tăng 15% và cho vay khách hàng tăng 12% so với cùng kỳ, đạt 85,072 tỷ đồng và 44,704 tỷ đồng. 

Vốn chủ sở hữu của HSBC Việt Nam tính đến hết ngày 31/12/2018 đạt 12,143 tỷ đồng, tăng gần 9% so với đầu năm.

Trong khi đó, tiền lương bình quân của nhân viên HSBC là 439 triệu đồng/người/năm và thu nhập bình quân nhân viên ở mức 604 triệu đồng/người/năm, tương đương 50.3 triệu đồng/người/tháng.

Báo cáo tóm tắt của HSBC Việt Nam cũng cho biết, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) ở mức 14%, tỷ lệ cấp tín dụng trên nguồn vốn huy động (LDR) là 49%. Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ năm 2018 của Ngân hàng đạt 0.88%; tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ đạt 0.44%. Tỷ lệ dự trữ thanh khoản đạt 26%.

Tài liệu tham khảo:

Finance_Report_VN_FA.pdf

Hàn Đông

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang