×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

IJC: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

25/03/2019 16:080

IJC: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật thông báo link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190325_20190325 - IJC - CBTT TAI LIEU HOP DHDCDTN.pdf

HOSE

Về đầu trang