logo

Khoáng sản Becamex đặt kế hoạch năm 2019 lãi gần 15 tỷ đồng, tăng 13%

19-03-2019 08:06:57+07:00
19/03/2019 08:06 0
  •  

Khoáng sản Becamex đặt kế hoạch năm 2019 lãi gần 15 tỷ đồng, tăng 13%

Mới đây, CTCP Khoáng sản Becamex (UPCoM: BMJ) có Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Cụ thể, BMJ đề ra tổng doanh thu đạt hơn 84 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 14.7 tỷ đồng tăng lần lượt 9% và 13% so với thực hiện năm 2018. Về kế hoạch cổ tức, HĐQT đã thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông không thấp hơn 15% vốn điều lệ Công ty, đây là mức cổ tức trung thành của BMJ với cổ đông trong những năm trước.

Trong năm 2018 vừa qua, các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận của Công ty chỉ đạt hơn 90% kế hoạch đề ra. Cụ thể, doanh thu thuần đạt gần 77 tỷ đồng, lợi nhuận ròng đạt hơn 13 tỷ đồng. Dù vậy, kết quả năm 2018 đã khởi sắc hơn so với tình hình tuột dốc năm 2017.

Tình hình tài chính của BMJ những năm gần đây

Được biết, BMJ sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 vào ngày 18/04, do vậy ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/03 và trước đó 1 ngày là ngày giao dịch không hưởng quyền.

Minh Nhật

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang