Khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 7.57 tỷ USD trong quý 1/2019

26-03-2019 14:37:57+07:00
26/03/2019 14:37 1
  •  

Khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 7.57 tỷ USD trong quý 1/2019

Theo số liệu Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quý 1/2019 đã giải ngân được 4.12 tỷ USD, tăng 6.2% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong quý 1/2019, xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (ĐTNN) tăng về mặt giá trị, song lại giảm về tốc độ tăng so với cùng kỳ năm 2018 (quý 1/2018, xuất khẩu có dầu thô tăng 22.8%; xuất khẩu không có dầu thô tăng 24.2%).

Cụ thể, giá trị xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài, kể cả dầu thô đạt 41.45 tỷ USD, tăng 2.7% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 70.8% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 40.95 tỷ USD, tăng 2.8% so với cùng kỳ 2018 và chiếm 70% kim ngạch xuất khẩu.

Nhập khẩu của khu vực ĐTNN đạt 33.88 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ và chiếm 58.4% kim ngạch nhập khẩu. Như vậy, trong quý 1/2019, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 7.57 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 7.06 tỷ USD không kể dầu thô.

Tình hình đầu tư nước ngoài trong quý 1/2019
Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Nguyên Ngọc

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang