×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

KSD: Giải trình chênh lệch 5% trước và sau kiểm toán tại báo cáo tài chính năm 2018.

28/03/2019 15:140

KSD: Giải trình chênh lệch 5% trước và sau kiểm toán tại báo cáo tài chính năm 2018.

.

Tài liệu đính kèm:
1.KSD_2019.3.28_54d3258_KSD_Giai_trinh_chenh_lech_5_truoc_va_sau_kiem_toan_signed.pdf

HNX

Về đầu trang