logo

Lợi nhuận 2018 chỉ đạt phân nửa kế hoạch nhưng VC7 vẫn mạnh tay đạt mục tiêu 2019 tăng hơn 64%

21-03-2019 15:58:56+07:00
21/03/2019 15:58 1
  •  

Lợi nhuận 2018 chỉ đạt phân nửa kế hoạch nhưng VC7 vẫn mạnh tay đạt mục tiêu 2019 tăng hơn 64%

Theo tài liệu ĐHĐCĐ năm 2019, CTCP Xây dựng Số 7 (HNX: VC7) sẽ mạnh tay đặt kế hoạch cho năm tới trong khi năm 2018 các chỉ tiêu đều không đạt kế hoạch đặt ra.

Năm 2019, VC7 đặt kế hoạch khi đề ra doanh thu ở 451 tỷ đồng, gấp 2.3 lần so với thực hiện năm 2018; lãi ròng thì tăng hơn 64% ở con số hơn 33 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 12%.

Để có thể hoàn thành doanh thu đã đặt ra cho năm 2019, VC7 sẽ tập trung nhân lực, vốn để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình như trụ sở NH No&PTNT Hà Nội, công trình 289 Đê La Thành, công trình Phổ Yên Thái Nguyên.

Cũng trong năm 2019, VC7 sẽ quyết liệu công tác thu hồi công nợ cũ ở 3 công trình Đại học quốc gia Hà Nội, UNND xa Thạch Khôi và Khách sạn Sapa với giá trị hơn 4 tỷ đồng.

Nhìn chung, tất cả các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận năm 2018 đều không đạt kế hoạch. Tổng doanh thu đạt hơn 137 tỷ đồng, chỉ thực hiện được 34% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế chỉ đạt phân nửa kế hoạch khi con số này chỉ hơn 20 tỷ đồng năm 2018.

Kết quả thực hiện năm 2018
Nguồn: VC7

Theo kế hoạch, năm 2018 tập trung vào 3 mảng chính của Công ty là thi công xây lắp, đầu tư kinh doanh bất động sản và đàu tư tài chính, kết quả thực hiện năm 2018 chỉ có 2 mảng kinh doanh mang lại doanh thu và lợi nhuận là thi công xây lắp và kinh doanh bất động sản.

Minh Nhật

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang