MBKE đặt kế hoạch tăng trưởng 33% lãi trước thuế cho năm 2019

27-03-2019 09:57:02+07:00
27/03/2019 09:57 1
  •  

MBKE đặt kế hoạch tăng trưởng 33% lãi trước thuế cho năm 2019

HĐTV Công ty TNHH MTV Chứng khoán MayBank Kim Eng (MBKE) vừa có quyết định thông qua ngân sách và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Theo kế hoạch, MBKE đặt mục tiêu tổng doanh thu ở mức 391 tỷ đồng, tăng 28% so với kết quả năm 2018. Trong đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu vẫn là nguồn thu chủ lực đối với Công ty, chỉ tiêu đặt ra năm 2019 là hơn 199 tỷ đồng, tăng 38% so với năm trước. Doanh thu môi giới chứng khoán được kỳ vọng tăng 7%, đạt gần 134 tỷ đồng và doanh thu tư vấn đạt gần 41 tỷ đồng, gấp 9.4 lần so với thực hiện năm 2018. Riêng doanh thu khác, Công ty kỳ vọng chỉ khoảng 17 tỷ đồng, giảm 42% so với thực hiện năm 2018.

Đồng thời, Công ty cũng lên kế hoạch về chi phí với gần 282 tỷ đồng, tăng 27% so với thực hiện năm 2018.

Từ đó, MBKE đặt mục tiêu lợi nhuận kế toán trước thuế hơn 109 tỷ đồng, tăng 33% so với kết quả thực hiện được trong năm 2018.

Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của MBKE
Nguồn: Nghị quyết HĐTV MBKE

Khang Di

FILI

 

×
vietstock logo
Về đầu trang