Medipharco kỳ vọng lợi nhuận sau thuế năm 2019 tăng trưởng 20%, đạt 10 tỷ đồng

27-03-2019 15:11:49+07:00
27/03/2019 15:11 1
  •  

Medipharco kỳ vọng lợi nhuận sau thuế năm 2019 tăng trưởng 20%, đạt 10 tỷ đồng

CTCP Dược Medipharco (UPCoM: MTP) sắp tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 vào ngày 12/04. Theo đó, mới đây, những vấn đề cần được thông qua tại Đại hội đã được MTP công bố trong tài liệu ĐHĐCĐ.

Mặc dù, Medipharco đặt mục tiêu doanh thu giảm 9% so với thực hiện năm 2018, ở mức 900 tỷ đồng. Song, Công ty vẫn kỳ vọng lợi nhuận trước thuế và sau thuế năm 2019 lần lượt đạt hơn 12.5 tỷ đồng và 10 tỷ đồng, tăng 24% và 20% so với kết quả đạt được năm 2018.

Từ những kết quả đạt được trong năm 2018, HĐQT Medipharco trình ĐHĐCĐ thông qua việc sử dùng hết 8.3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đã kiểm toán cho việc chi 6.6 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2018 theo tỷ lệ 10% và phân phối vào các quỹ.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của MTP
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2019 của MTP

Đồng thời, HĐQT cũng đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận cho bà Phan Thị Minh Tâm tiếp tục đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2019.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang