Năm 2019, Chứng khoán Nhất Việt lên kế hoạch lãi trước thuế tăng gấp 3, tăng vốn lên gấp đôi

20-03-2019 16:19:18+07:00
20/03/2019 16:19 3
  •  

Năm 2019, Chứng khoán Nhất Việt lên kế hoạch lãi trước thuế tăng gấp 3, tăng vốn lên gấp đôi

Ngày 16/03 vừa qua, CTCP Chứng khoán Nhất Việt (OTC: VFS) đã công bố Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2019, VFS đặt chỉ tiêu tổng doanh thu tăng 42% và kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng gần 3 lần so với kết quả năm 2018.

Nguồn: VFS

Cổ đông cũng thông qua các báo cáo tổng kết năm cùng BCTC năm 2018 đã được kiểm toán với chỉ tiêu các tổng doanh thu là 40 tỷ đồng, tổng chi phí là 34 tỷ đồng, lãi trước thuế là 6 tỷ đồng.

Cùng với đó, phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, nâng vốn điều lệ Công ty lên 410 tỷ đồng cũng đã được thông qua. Cụ thể, VFS dự kiến phát hành 21 triệu cp để tăng vốn điều lệ lên hơn gấp đôi.

Lượng phát hành thêm đợt này sẽ được chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành. Đáng chú ý, VFS cho biết sẽ ủy quyền HĐQT đàm phán và ra quyết định mức giá bán cụ thể cho từng nhà đầu tư, nhưng không thấp hơn mệnh giá. VFS sẽ hủy số cổ phiếu không được bán hết. Lượng vốn thu được sẽ được bổ sung nguồn lực lưu động cho hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty.

Tại Đại hội lần này, cổ đông cũng thông qua việc đầu tư hệ thống công nghệ thông tin mới; đăng ký bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán có vốn pháp định là 165 tỷ đồng cho Công ty.

VFS cũng thực hiện bầu mới 5 Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2019 – 2024, bao gồm ông Trần Anh Thắng, bà Nguyễn Thị Thu Bình, ông Nguyễn Thế Anh, ông Đào Đức Anh, ông Phan Thành Đạt. Các thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2019 – 2024 không có sự thay đổi so với nhiệm kỳ trước.

Tài liệu tham khảo:

VFS - CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019.pdf

Thừa Vân

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang