Năm 2019, ADC đặt mục tiêu lợi nhuận đạt 13 tỷ đồng

13-03-2019 18:00:00+07:00
13/03/2019 18:00 0
  •  

Năm 2019, ADC đặt mục tiêu lợi nhuận đạt 13 tỷ đồng

Ngày 27/03 tới, CTCP Mỹ thuật và Truyền thông (HNX: ADC) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 để thống nhất các nội dung về hoạt động kinh doanh trong năm 2018 và kế hoạch kinh doanh cho năm 2019.

Theo đó, HĐQT ADC đã đề ra kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận cho năm 2019 như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của ADC

Với kế hoạch doanh thu ở mức 357 tỷ đồng, ADC kỳ vọng doanh thu năm 2019 cao hơn 5 tỷ đồng so với thực hiện năm 2018. Tuy nhiên, Công ty chỉ đặt mục tiêu lợi nhuận ở mức 13 tỷ đồng.

Về kết quả hoạt động kinh năm 2018, ADC ghi nhận doanh thu đạt gần 352 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2017 và vượt 12% so với kế hoạch đề ra. Đồng thời, Công ty báo lãi trước thuế đạt hơn 13 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2017 và nhỉnh hơn 2% so với kế hoạch đề ra.

Từ đó, với lợi nhuận sau thuế hơn 10 tỷ đồng,  HĐQT ADC đề nghị chi hơn 4 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2018 và phần còn lại sẽ được phân phối vào các quỹ. Cụ thể như sau:

Phân phối lợi nhuận năm 2018
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Ngoài ra, tại ĐHĐCĐ sắp tới, Công ty sẽ bàn về việc mua cổ phiếu quỹ, với mục đích đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tăng tính ổn định của giá cổ phiếu ADC trên sàn giao dịch chứng khoán.

Đồng thời, HĐQT ADC cũng sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung thỏa thuận khung hoạt động chung trong hệ thống Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) nhằm nâng cao vị thế, uy tín của NXBGDVN và ADC trên thị trường, đảm bảo phối hợp hoạt động hiệu quả.

Ái Minh

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang