logo

Năm 2019, DTV đặt mục tiêu lãi trước thuế đạt 28 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức 20%

25-03-2019 10:59:30+07:00
25/03/2019 10:59 0
  •  

Năm 2019, DTV đặt mục tiêu lãi trước thuế đạt 28 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức 20%

ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của CTCP Phát triển điện nông thôn Trà Vinh (UPCoM: DTV) đã diễn ra vào ngày 22/03. Tai đại hội, nhiều vấn đề, trong đó, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 mà HĐQT trình tại Đại hội, đã được thông qua.

Năm 2019, DTV đặt mục tiêu tổng doanh thu hơn 479 tỷ đồng, tăng 9% so với thực hiện năm 2018. Từ đó, HĐQT Công ty đặt kỳ vọng lợi nhuận trước thuế sẽ đạt hơn 28 tỷ đồng, cao hơn 6 tỷ đồng so với đã thực hiện trong năm 2018, tương đương tăng gần 29%. Tỷ lệ chi cổ tức dự kiến ở mức 20%.

Các chỉ tiêu khác cũng được Công ty đặt kế hoạch với các con số cụ thể như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của DTV
Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của DTV

Với hơn 17 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2018, ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua chi trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ 27%/năm, tương đương số tiền hơn 14 tỷ đồng, và trích 500 triệu vào quỹ phúc lợi. Phần còn lại là gần 3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của DTV.

Đồng thời, ĐHĐCĐ cũng đã thông qua tờ trình mua lại diện tích đất của người lao động. Theo tờ trình, diện tích đất 3,087 m2 là của tập thể người lao động đã nộp đủ số tiền 109 triệu đồng cho DTV, tuy nhiên người lao động không tách thửa được nên không thể xây nhà ở. DTV sẽ hoàn lại 1.4 tỷ đồng tiền công lao cho người lao động, số tiền náy sẽ được ghi vào chi phí trả trước và phân bổ dần trong 5 năm.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang