Năm 2019, VDS đặt kế hoạch lãi sau thuế tăng trưởng 40%, đạt 96 tỷ đồng

23-03-2019 09:07:46+07:00
23/03/2019 09:07 0
  •  

Năm 2019, VDS đặt kế hoạch lãi sau thuế tăng trưởng 40%, đạt 96 tỷ đồng

Kết thúc 2 tháng đầu năm, CTCP Chứng khoán Rồng Việt (HOSE: VDS) ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt hơn 55 tỷ đồng và gần 22 tỷ đồng.

Theo kế hoạch được HĐQT thống nhất thông qua để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, VDS đưa ra chỉ tiêu tổng doanh thu gần 440 tỷ đồng, tăng hơn 1% so với thực hiện năm 2018. Về mặt lợi nhuận, Công đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 120 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ở mức 96 tỷ đồng, tăng khoảng 40% so với thực hiện năm trước. Nguyên nhân Công ty đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong khi tổng doanh thu chỉ nhỉnh nhẹ so với năm trước là nhờ chỉ tiêu chi phí chỉ ở mức 319 tỷ đồng, giảm hơn 27% so với năm trước.

Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của VDS

Tại cuộc họp, HĐQT của Công ty cũng đã thông qua kết quả hoạt động 2 tháng đầu năm với con số doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt hơn 55 tỷ đồng và gần 22 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã thực hiện được hơn 12% kế hoạch doanh thu và hơn 18% kế hoạch lợi nhuận năm 2019.

Yến Chi

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang