Nợ phải trả gần gấp đôi vốn chủ sở hữu, VPI muốn phát hành thêm 200 tỷ đồng trái phiếu

01-03-2019 14:35:01+07:00
01/03/2019 14:35 0
  •  

Nợ phải trả gần gấp đôi vốn chủ sở hữu, VPI muốn phát hành thêm 200 tỷ đồng trái phiếu

Ngày 28/02/2019, HĐQT CTCP Đầu tư Văn Phú - INVEST (HOSE: VPI) đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu năm 2019.

Cụ thể, VPI dự kiến phát hành tối đa 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo năm 2019.

Bên thứ ba là cổ đông của VPI sẽ sử dụng cổ phiếu cùng với mọi quyền, quyền lợi và lợi ích phát sinh, tất cả các khoản tiền, khoản phân chia, khoản bồi hoàn và khoản thanh toán khác liên quan hoặc phát sinh từ số cổ phần này tại Công ty làm tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty liên quan đến trái phiếu.

Tính đến ngày 31/12/2018, các khoản phải thu ngắn hạn của VPI trên 1,627 tỷ đồng, tăng 55% so với đầu kỳ. Hàng tồn kho cao gấp đôi đầu kỳ, ghi nhận gần 2,136 tỷ đồng. Trong đó, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang chiếm hơn 2,135 tỷ đồng.

 

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2018

Đáng chú ý hơn, nợ phải trả của VPI đã lên đến 4,265 tỷ đồng, cao gấp 1.7 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và tổng dư nợ vay hơn 2,223 tỷ đồng.

Nguyên Ngọc

FILI

Nguồn tài liệu:

2019-0228-CBTT-so-35-2019-CBTT-VPI.PDF

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang