PCE đặt kế hoạch lãi 2019 giảm 24% do dự báo thị trường phân bón diễn biến phức tạp

20-03-2019 10:33:34+07:00
20/03/2019 10:33 0
  •  

PCE đặt kế hoạch lãi 2019 giảm 24% do dự báo thị trường phân bón diễn biến phức tạp

CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (HNX: PCE) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 vào ngày 29/03/2019. Theo đó, những nội dung quan trọng cần được thông qua tại Đại hội đã được Công ty công bố cụ thể trong tài liệu mới đây.

Năm 2019, PCE dự báo tình hình thời tiết khu vực sẽ bị hạn hán thiếu nước, sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là cây công nghiệp (cà phê, hồ tiêu) tiếp tục suy giảm do ảnh hưởng của tình trạng giá nông sản giảm sâu. Hơn nữa, thị trường phân bón trong và ngoài nước tiếp tục diễn biến phức tạp, nguồn cung phân đạm vượt nhu cầu, áp lực cạnh tranh trong việc tiêu thụ phân đạm ngày càng lớn nên dự báo giá sẽ tiếp tục theo xu hướng giảm và ở mức thấp.

Từ đó, PCE đã đặt mục tiêu cho năm 2019 với những chỉ tiêu trọng yếu như sau:

- Tổng sản lượng tiêu thụ đạt 345,000 tấn, tăng 10% so với thực hiện năm 2018.

- Doanh thu gần 2,574 tỷ đồng, tăng 9% so với thực hiện năm 2018.

- Lợi nhuận trước thuế gần 13 tỷ đồng, giảm 24% so với thực hiện năm 2018.

Theo PCE cho biết, trong năm 2018, thị trường phân bón cũng như sản xuất nông nghiệp tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, giá nông sản chủ lực giảm sâu dẫn đến việc bà con nông dân hạn chế đầu tư, giảm chăm bón và ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ tại khu vực.

Nhu cầu giảm, giá nông sản giảm trong khi các sản phẩm Ure, NPK, Kali tăng lần lượt 11%, 2% và 8% so với cùng kỳ năm 2017, cộng thêm tại khu vực xuất hiện nhiều đơn vị nhập khẩu NPK làm cho thị trường kinh doanh phân bón tại khu vực cạnh tranh gay gắt.

Trong điều kiện có nhiều bất lợi, PCE ghi nhận:

- Tổng sản lượng tiêu thụ đạt hơn 312,331 tấn, đạt 102% kế hoạch năm và chiếm 99% so với năm 2017.

- Doanh thu đạt hơn 2,353 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch đề ra, và tăng 16% so với năm 2017.

- Lợi nhuận trước thuế đạt gần 17 tỷ đồng, vượt 66% kế hoạch năm nhưng giảm 24% so với năm 2017.

- Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 13 tỷ đồng, vượt 65% mục tiêu đặt ra và giảm 24% so với năm 2017.

Với kết quả kinh doanh năm 2018 trong báo cáo tài chính đã kiểm toán, HĐQT PCE đề xuất ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Chi cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ: 12% mệnh giá cổ phiếu.

- Tỷ lệ trích lập vào quỹ khen thưởng và phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế là 20%.

- Trích bổ sung thêm quỹ khen thưởng với mức tối đa là 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 của PCE
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của PCE

Theo đó, kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm 2019 của PCE cũng được dự kiến thực hiện tương tự như phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Ngoài ra, tại Đại hội, HĐQT Công ty cũng sẽ trình ĐHĐCĐ phê chuẩn quyết định thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Cao Trung Kiên và bổ nhiệm ông Mai Thanh Hải là thành viên HĐQT.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang