logo

PHC đặt kế hoạch lãi sau thuế 70 tỷ đồng năm 2019

27-03-2019 10:42:51+07:00
27/03/2019 10:42 0
  •  

PHC đặt kế hoạch lãi sau thuế 70 tỷ đồng năm 2019

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings (HOSE: PHC) được tổ chức ngày 26/03 vừa qua, kế hoạch kinh doanh năm 2019 cùng nhiều vấn đề khác liên quan đã được cổ đông thông qua. 

Về kế hoạch kinh doanh năm 2019, PHC đặt mục tiêu doanh thu 3,000 tỷ đồng và lãi sau thuế dự kiến vào khoảng 70 tỷ đồng. So với thực hiện 2018, Công ty đặt mục tăng hơn 14% về lợi nhuận trong khi doanh thu giảm 5%.

Kế hoạch kinh doanh của PHC trong năm 2019
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: PHC

Ngoài ra, tất cả các tờ trình khác tại Đại hội như báo cáo của Ban Lãnh đạo, BCTC công ty mẹ và hợp nhất năm 2018, điều chỉnh quỹ dự trữ, thù lao Ban lãnh đạo, việc sửa đổi và bổ sung điều lệ đều được ĐHĐCĐ thông qua.

Năm 2018, Công ty báo lãi ròng hơn 61 tỷ đồng. ĐHĐCĐ đã thông qua phương án chia cổ tức với tỷ lệ 18% (cổ phiếu và tiền mặt); trong đó chi trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 8%, tương ứng gần 19 tỷ đồng. Về cổ tức trả bằng cổ phiếu, đợt phát hành dự kiến sẽ diễn ra vào quý 2/2019.

Tài liệu đính kèm:
20190326_20190326 - PHC - NQ va BB DHDCD TN 2019.pdf

Thừa Vân

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang