PHR: Bàn giao đất cho VSIP và NTC đảm bảo lãi ròng không dưới 1,000 tỷ đồng giai đoạn 2019 - 2021

28-03-2019 14:45:45+07:00
28/03/2019 14:45 3
  •  

PHR: Bàn giao đất cho VSIP và NTC đảm bảo lãi ròng không dưới 1,000 tỷ đồng giai đoạn 2019 - 2021

CTCP Cao su Phước Hòa (HOSE: PHR) đã công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 cho cuộc họp diễn ra vào ngày 26/03 vừa qua.

ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch năm 2019 cho riêng Công ty mẹ với 11,700 tấn sản lượng cao su sản xuất, sản lượng thu mua cao su ở mức 12,500 tấn, kế hoạch doanh thu hơn 2,192 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 1,246 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức bằng tiền dự kiến tối thiểu 40%.

ĐHĐCĐ cũng thông qua chủ trương thoái vốn dự án trồng cao su tại Ea Súp, Đắk Lắk và điều chỉnh cơ cấu vốn dự án trồng cao su tại tỉnh Kampong Thom, Campuchia nhằm đảm bảo hiệu quả của dự án.

* Dự kiến ngành cao su gặp khó, nhưng PHR vẫn đặt kế hoạch lãi 2019 tăng gấp đôi năm trước

Ông Nguyễn Văn Tược – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc và ông Lê Phi Hùng – Chủ tịch HĐQT đã thay mặt PHR đã trả lời các câu hỏi của cổ đông về những câu hỏi xoay quanh đến các khu đất tại Nam Tân Uyên, VSIP và Khu công nghiệp Tân Bình. Cụ thể, đại điện PHR chia sẻ diện tích dự kiến bàn giao cho Khu công nghiệp (KCN) Nam Tân Uyên là 325 ha và VSIP là 691 ha. KCN Tân Bình cũng trong xu hướng phát triển KCN của Bình Dương, hiện tại KCN đã mang lại hiệu quả cao cho Công ty, giai đoạn mở rộng đang thực hiện các thủ tục.

Việc bàn giao đất cho VSIP thì PHR đã đàm phán xong, dự kiến PHR nhận 1.3 tỷ/ha trên diện tích đất bàn giao và 20% lợi nhuận của dự án, đồng thời PHR sẽ góp vốn thêm ít nhất 20%. Công ty sẽ cân đối diện tích bàn giao cụ thể đất cho VSIP và Nam Tân Uyên nhằm đảm bảo lợi nhuận sau thuế từ 2019 – 2021 không dưới 1,000 tỷ đồng.

Việc quy định công ty mẹ và công ty con không được đầu tư vào cùng 1 công ty nên Tập đoàn có chủ trương PHR thoái vốn tại CTCP KCN Nam Tân Uyên (NTC), hiện tại PHR đang chờ Tập đoàn thống nhất chủ trương sau đó triển khai cụ thể.

Việc đầu tư KCN 560 ha tại NTCS Hội Nghĩa thì đang được PHR xây dựng kế hoạch dựa vào phát triển KCN giai đoạn 2020 – 2025. PHR định hướng hợp tác phát triển 200 ha làm khu công nghiệp chuyên về ngành gỗ, Công ty đang đàm phán với đối tác, dự án này sẽ mang lại hiệu quả rất cao. Hơn nữa, PHR đang triển khai đầu tư dự án khu dân cư tại KCN Tân Bình, ngoài ra PHR đang xây dựng phương án đầu tư các cụm dân cư, khu nhà ở cho công nhân cao su,…

Kế hoạch thanh lý cao su phục vụ tái canh hàng năm dự kiến 1,000 ha, PHR thực hiện lộ trình thanh lý rải vụ nhằm đảm bảo hiệu quả giá thanh lý tốt nhất.

* Tài liệu đính kèm: 20190327_20190327 - PHR - Bien Ban Dai Hoi dong co Dong thuong nien 2019.pdf

Minh Nhật

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang