RAL dự chi 29 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018

27-03-2019 11:18:55+07:00
27/03/2019 11:18 0
  •  

RAL dự chi 29 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018

Ngày 26/03 vừa qua, CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (HOSE: RAL) công bố Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức 2018 và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Cụ thể, HĐQT thông qua phương án tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 2 năm 2018 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 25%, tương ứng số tiền chi trả gần 29 tỷ đồng. Việc thanh toán dự kiến thực hiện trong ngày 26/04/2019.

Với việc sở hữu gần 43% cổ phần RAL, Công đoàn Rạng Đông sẽ nhận được gần 12.5 tỷ đồng trong đợt thanh toán tới đây.

Theo Nghị quyết HĐQT, RAL cũng dự kiến tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 27/04/2019. Ngày đăng ký cuối cùng đối với quyền nhận cổ tức và tham dự Đại hội là ngày 10/04/2019.

Tài liệu tham khảo:

RAL - Nghị quyết HĐQT tạm ứng cổ tức & tổ chức họp ĐHĐCĐ TN.pdf

Vĩnh Thịnh

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang