logo

SCB muốn bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT và 2 thành viên BKS

19-03-2019 17:26:37+07:00
19/03/2019 17:26 0
  •  

SCB muốn bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT và 2 thành viên BKS

Mặc dù chưa công bố cụ thể thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã có thông báo về việc bầu bổ sung  2 thành viên HĐQT và 2 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 vào ngày diễn ra Đại hội.

SCB cho biết, vì lý do cá nhân, có 2 thành viên HĐQT và 2 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã có đơn xin từ nhiệm.

Do đó, nhằm bổ sung nhân sự thay thế, SCB dự kiến sẽ bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT và 2 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 được tổ chức vào tháng 4/2019.

Theo đó, HĐQT SCB đã thống nhất thông qua ngày 15/03 là ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang