logo

SFI đặt kế hoạch kinh doanh năm 2019 đi lùi

19-03-2019 13:48:16+07:00
19/03/2019 13:48 0
  •  

SFI đặt kế hoạch kinh doanh năm 2019 đi lùi

Vừa qua, CTCP Đại lý Vận tải SAFI (HOSE: SFI) đã công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 với những nội dung quan trọng cần được thông qua tại Đại hội vào ngày 30/03 sắp tới.

Đặt kế hoạch lãi ròng cổ đông công ty mẹ giảm 19% trong năm 2019

Năm 2019, SFI đề ra một số chỉ tiêu trọng yếu như sau:

- Tổng doanh thu thuần đạt 900 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ 4% so với thực hiện năm 2018.

- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 42.1 tỷ đồng, giảm 19% so với thực hiện năm 2018.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15% bằng tiền mặt/cổ phiếu.

Cụ thể nguồn lợi nhuận chi tiết từ công ty con của SFI:

Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của SFI

Lãi ròng cổ đông công ty mẹ vượt 27% kế hoạch năm 2018

Mặc dù trong năm 2018, hoạt động kinh doanh về điều phối logistics, vận tải đa phương thức, và các hoạt động đại lý vận tải đa phương thức của SFI có sự cạnh tranh gay gắt giữa các công ty cùng ngành, nhưng doanh thu thuần của SFI đạt hơn 869 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2017, và vượt 16% kế hoạch đề ra. Để đạt được kết quả này chủ yếu là do trong năm Công ty đẩy mạnh phát triển các hoạt động liên quan đến logistic và hoạt động giao nhận đường biển và đường không.

Năm 2018, doanh thu dịch vụ đại lý hãng tàu, hoạt động khác là 107 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ hơn 12%, trong khi năm 2017, tỷ trọng dịch vụ đại lý hãng tàu và giá trị lần lượt gần 3% và 21 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt gần 75 tỷ đồng.

Công ty cho biết, Logistics là hoạt động đem lại lợi nhuận ổn định hằng năm cho Công ty. Mặc dù chỉ chiếm hơn 33% tỷ trọng toàn doanh thu, nhưng đạt tỷ suất lợi nhuận hơn 31% trong tổng lợi nhuận, với giá trị gần 64 tỷ đồng.

Và như vậy, tuy tất cả chi phí trong năm 2018 (bao gồm hơn 666 tỷ đồng giá vốn, hơn 68 tỷ đồng chi phí bán hàng, gần 72 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp và gần 3 tỷ đồng chi phí tài chính) đều tăng so với năm 2017, song, lợi nhuận gộp của SFI tăng 17% so với năm 2017, đạt gần 203 tỷ đồng.

Đồng thời, theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2018, lãi trước thuế của SFI đạt hơn 68 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2017 và vượt 29% so với kế hoạch đề ra. Lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt giá trị gần 52 tỷ đồng, tăng 33% so với năm trước và vượt 27% so với kế hoạch năm 2018.

Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 của SFI
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của SFI

Trong năm 2018, Công ty đã phát hành 590,007 cổ phiếu (tương đương 5% số cổ phiếu đang lưu hành) cho người lao động trong công ty. Từ đó, Công ty tăng vốn điều lệ từ 119.3 tỷ đồng lên 125.2 tỷ đồng.

Ngoài ra, tình hình đầu tư tài chính, góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết  của SFI được thể hiện như sau:

Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của SFI

Theo đó, thời hạn liên doanh đối với Công ty TNHH Yusen Logistics Việt Nam và Công ty TNHH KCTC Việt Nam đã hết, cũng như SFI không có ý định tiếp tục gia hạn liên doanh với 2 công ty này. Song song đó, SFI đã đầu tư hơn 2.5 triệu cp vào CTCP Tập đoàn Container Việt Nam là doanh nghiệp cùng ngành nhằm tìm kiếm lợi nhuận cho Công ty.

Chi trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 15%

Từ kết quả trên, HĐQT SFI sẽ trình Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của SFI

Trong đó, HĐQT SFI đề nghị lấy tổng số tiền hơn 49 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong BCTC riêng đã kiểm toán năm 2018 để trả cổ tức năm 2018 với tổng số tiền gần 19 tỷ đồng và phân phối vào các quỹ.

Bên cạnh đó, HĐQT SFI cũng trình ĐHĐCĐ thông qua việc Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty năm 2019 và bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang