SSI lên kế hoạch lãi trước thuế 2019 hơn 1,700 tỷ đồng

22-03-2019 16:47:23+07:00
22/03/2019 16:47 1
  •  

SSI lên kế hoạch lãi trước thuế 2019 hơn 1,700 tỷ đồng

Ngày 25/04 sắp tới, CTCP Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Năm 2019, SSI lên kế hoạch tổng doanh thu đạt 3,775 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất hơn 1,700 tỷ đồng. Kế hoạch này được đưa ra trong thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty. Theo đó, HĐQT của SSI thống nhất đặt kế hoạch năm 2019 dựa trên giả định kịch bản thị trường lạc quan, mặt khác, kế hoạch có thể sẽ được xem xét điều chỉnh phù hợp thực tế khi VN-Index và thanh khoản thị trường không đạt mức giả định.

Trong năm 2018, Công ty ghi nhận doanh thu hoạt động hợp nhất hơn 3,672 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt là 1,623 tỷ đồng và 1,302 tỷ đồng. Với kế hoạch năm 2019 nêu trên, Công ty đang kỳ vọng mức tăng trưởng gần 5% về lợi nhuận trước thuế.

Bên cạnh việc thảo luận và thông qua kế hoạch cho năm 2019, ĐHĐCĐ lần này của SSI cũng sẽ thông qua một số nội dung khác như phê chuẩn cho Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, phát hành cổ phiếu ESOP và bầu 2 thành viên HĐQT.

Đông Tư

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang