logo

Techcombank: Tăng thêm tối đa 100 tỷ đồng vốn điều lệ thông qua phát hành ESOP

28-03-2019 18:34:58+07:00
28/03/2019 18:34 1
  •  

Techcombank: Tăng thêm tối đa 100 tỷ đồng vốn điều lệ thông qua phát hành ESOP

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019. Ngoài các kế hoạch đặt ra cho năm 2019 tăng trưởng 17 - 32%. Ngoài ra, TCB còn dự định trình cổ đông phát hành cổ phần ESOP để tăng vốn điều lệ.

Kế hoạch tăng trưởng 2019 tăng 17-32% so cùng kỳ, phát hành ESOP tăng vốn điều lệ

Theo tài liệu, ĐHĐCĐ lần này, TCB sẽ trình cổ đông kế hoạch tăng trưởng từ 17 - 32% so với năm 2018. Cụ thể, tổng tài sản đạt 375,821 tỷ đồng (tăng 17%), huy động vốn (bao gồm chứng chỉ tiền gửi) đạt 274,156 tỷ đồng (tăng 32%). Dư nợ tín dụng đạt 245,366 tỷ đồng (tăng 13%). Tỷ lệ nợ xấu thấp hơn 2.5%.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 2019 đạt 11,750 tỷ đồng, tăng 10% nếu không tính khoản thu từ việc bán Công ty TCF năm 2018 thì tỷ lệ tăng trưởng là 20%.

Tài liệu còn đề cập đến tờ trình về trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận. Theo đó, lợi nhuận trước thuế năm 2018 là hơn 10,661 tỷ đồng, sau khi đóng các nghĩa vụ thuế còn 8,473 tỷ đồng dùng để trích lập các quỹ.

Hiện tại vốn điều lệ của TCB là gần 34,966 tỷ đồng, chia thành gần 3.5 tỷ cổ phần phổ thông mệnh giá 10,000 đồng/cp. Tất các số cổ phần này đều đang lưu hành tự do. Ngân hàng sẽ trình ĐHĐCĐ tăng thêm tối đa 100 tỷ đồng, nâng tổng số vốn điều lệ dự kiến lên gần 35,066 tỷ đồng.

Số cổ phần dự kiến chào bán là cổ phần phổ thông với mệnh giá 10,000 đồng/cp, giá trị tối đa 100 tỷ đồng (tương ứng với 0.29% số lượng cổ phiếu đang lưu hành)..

Đây là số cổ phần phát hành cho cán bộ nhân viên, người lao động và làm việc tại TCB theo chương trình ESOP. Dự kiến sẽ phát hành trong quý 2/2019 hoặc quý 3/2019. Số cổ phần phát hành thêm này không hạn chế chuyển nhượng. Số tiền thu được từ việc phát hành sẽ sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động cấp tín dụng và đầu tư trái phiếu.

Đại hội lần này cũng sẽ bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 8 thành viên (trong đó có 1 thành viên độc lập) và 3 thành viên trong BKS.

Diễn biến giá cổ phiếu TCB kể từ khi niêm yết đến nay

Kể từ khi niêm yết vào ngày 04/06/2018 đến nay, giá cổ phiếu TCB đã giảm 40.12%. Với khối lượng giao dịch bình quân 2.8 triệu cp/ngày, giá cổ phiếu TCB dường như chỉ trụ trên 100,000 đồng/cp trong 1 tháng đầu sau khi niêm yết. Sau đó bắt đầu đổ dốc xuống mức giá 28,150 đồng/cp (ngày 06/07/2018) và dường như đi ngang cho đến thời điểm hiện tại. Kết phiên chiều ngày 28/03/2019, giá cổ phiếu TCB duy trì ở mức 25,550 đồng/cp.

Kết quả kinh doanh 2018 đều tăng trưởng so với năm 2017

Tại thời điểm 31/12/2018, tổng tài sản toàn ngân hàng đạt 320,989 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế cả năm của toàn Ngân hàng đạt 10,661 tỷ đồng, tăng gần 33%. Tổng huy động (bao gồm chứng chỉ tiền gửi) toàn Ngân hàng đạt 207,678 tỷ đồng, tăng hơn 18%.

Tổng dư nợ tín dụng tính đến cuối năm 2018 đạt 217,138 tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm 2017, trong hạn mức tăng trưởng được NHNN cho phép.

Tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức 1.75%. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) đạt 14.3%. Trong khi đó, tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản (ROA) và tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt lần lượt 2.9% và 21.5%.

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) tới cuối năm 2018 vẫn được duy trì ở mức hơn 14%, cao hơn mức 9% theo yêu cầu của NHNN.

Kết quả kinh doanh 2018 của TCB
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ 2019 của TCB

Năm 2018, số lượng cán bộ nhân viên TCB tăng 17%, từ 8,328 cán bộ năm 2017 lên mức 9,757 cán bộ trong năm 2018 theo chiến lược mở rộng mục tiêu kinh doanh.

Về các công ty con, trong năm 2018, Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản (Techcombank AMC) đạt lợi nhuận trước thuế 21.81 tỷ đồng. Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Kỹ thương (Techcom Securities) kết thúc năm tài chính 2018 với doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 1,872 tỷ đồng và 1,532 tỷ đồng; tăng 72% và 68% so với năm 2017. TCBS đã tư vấn phát hành thành công trái phiếu cho nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt Nam, tăng 79% so với năm 2017, nghiệp vụ tư vấn doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu gấp 3 lần so với năm trước, đóng góp 1,228 tỷ đồng doanh thu cho công ty.

Tỷ trọng doanh thu từ hoạt động quản lý quỹ chiếm 100% tổng doanh thu của Công ty Quản lý quỹ Kỹ Thương (Techcombank Cpaital). Ngoài ra, doanh thu từ hoạt động đầu tư năm 2018 của Techcombank Cpaital cũng tăng trưởng gần 36% so với năm 2017. Tổng doanh thu thuần của Techcombank Capital đạt 64.03 tỷ đồng, tăng hơn 200% so với năm 2017. Lợi nhuận trước đạt 50.2 tỷ đồng.

Năm 2018, TCB đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ năm 2018 lên mức 34,966 tỷ đồng. Đồng thời, TCB cũng đã hoàn thành việc niêm yết trên HOSE và trở thành ngân hàng có quy mô vốn hóa lớn thứ 2 trong hệ thống. Ngoài ra, TCB cũng đã hoàn thành việc bán cổ phiếu quỹ cho nhà đầu tư nước ngoài và bán cổ phiếu quỹ cho người lao động theo chương trình ESOP.

Cát Lam

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang