THT đặt kế hoạch lợi nhuận mảng than gần 15.5 tỷ đồng cho năm 2019

13-03-2019 15:05:12+07:00
13/03/2019 15:05 0
  •  

THT đặt kế hoạch lợi nhuận mảng than gần 15.5 tỷ đồng cho năm 2019

Ngày 18/04, ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của CTCP Thanh Hà Tu – Vinacomin (HNX: THT) sẽ được tổ chức nhằm thông qua các vấn đề về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Năm 2019, THT dự báo nhu cầu và giá bán than ở mức cao. Mặt khác, Công ty cho biết đang phải đối mặt với những khó khăn khi bước vào giai đoạn kết thúc khai thác dự án mỏ than Hà Tu cũ và tiến hành khai thác dự án mới, trong đó có dự án Bắc Bàng Danh.

Từ đó, HĐQT THT đã đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2019 với những chỉ tiêu sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của THT
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Theo đó, Công ty không nêu cụ thể tổng doanh thu và tổng lợi nhuận trước thuế cho năm 2019 mà chỉ đặt mục tiêu doanh thu than là 1,997 tỷ đồng và lợi nhuận than là 15.5 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của THT, sản lượng than tiêu thụ năm 2018 của Công ty tăng 26% so với năm 2017, giá bán bình quân tăng 75,442 đồng/tấn. Đáng chú ý là THT ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 101 tỷ đồng, cao gấp 2.84 lần so với năm 2017 và cao gấp 5 lần kế hoạch đề ra. Còn lợi nhuận sau thuế đạt gần 81 tỷ đồng, cao gấp 2.8 lần so với năm 2017.

Tuy nhiên, Công ty cũng gặp không ít khó khăn như thiết bị thuê ngoài tham gia muộn, tập trung hạ moong để tạo điều kiện cho khai thác năm 2019 kết thúc dự án mỏ Hà Tu (dự án Bắc Bàng Danh mới bắt đầu khởi công sản lượng than còn thấp), thiết bị xe máy đã hết khấu hao, dẫn đến các thiết bị không phát huy đượng năng suất, chi phí tăng…

Về phương án phân phối lợi nhuận của THT năm 2018, với lợi nhuận sau thuế gần 81 tỷ đồng trong năm, HĐQT Công ty quyết định sẽ chuyển 35 tỷ đồng sang năm 2019, và dùng 46 tỷ đồng còn lại phân phối vào cổ tức và các quỹ của năm 2018. Trong đó, THT sẽ chi gần 20 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 8%/vốn điều lệ.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của THT
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của THT

Ái Minh

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang