logo

Tiếp tục đặt kế hoạch 2019 lãi chỉ 500 triệu đồng, bao giờ PGT hết lỗ lũy kế?

21-03-2019 10:13:28+07:00
21/03/2019 10:13 0
  •  

Tiếp tục đặt kế hoạch 2019 lãi chỉ 500 triệu đồng, bao giờ PGT hết lỗ lũy kế?

ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của CTCP PGT Holdings (HNX: PGT) sẽ được diễn ra vào ngày 28/03 tới nhằm thống nhất các vấn đề quan trọng như kế hoạch kinh doanh năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

PGT cho biết, nhiệm vụ chính trong năm 2019 của Công ty là thâm nhập và mở rộng kinh doanh tại thị trường Myanmar bao gồm hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài chính vi mô và xuất khẩu lao động. Đồng thời, tiến hành kinh doanh thiết bị điều khiển GMS, và tập trung vào lĩnh vực mua bán và sáp nhập công ty.

Dựa trên định hướng hoạt động kinh doanh nêu trên, PGT đề ra mục tiêu kinh doanh cho năm 2019 như sau:

Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của PGT
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của PGT

Theo đó, Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu ở mức 18 tỷ đồng, tăng 22% so với thực hiện năm 2018 và tổng chi phí được định hướng ở mức 17.5 tỷ đồng, tăng 20% so với thực hiện năm 2018.

Về kế hoạch lợi nhuận, PGT kỳ vọng ở mức 500 triệu đồng, cao gấp 3.8 lần so với thực hiện năm 2018.

Trong năm 2018, PGT đạt được doanh thu gần 15 tỷ đồng, mới chỉ thực hiện được 87% kế hoạch đề ra. Công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 133 triệu, chỉ đạt 47% chỉ tiêu đặt ra.

Mặc dù đạt được lợi nhuận sau thuế hơn 133 triệu đồng, nhưng PGT vẫn còn lỗ lũy kế đến năm 2017 gần 26 tỷ đồng, nên vẫn chưa thể bù vào lỗ lũy kế các năm trước. Theo đó, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ không chia cổ tức năm 2018.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng trình ĐHĐCĐ phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc của Công ty.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang