Traphaco đề ra kế hoạch lợi nhuận tăng 30% so với năm 2018

18-03-2019 10:33:41+07:00
18/03/2019 10:33 0
  •  

Traphaco đề ra kế hoạch lợi nhuận tăng 30% so với năm 2018

Sắp tới, CTCP Traphaco (HOSE: TRA) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 với việc thông qua kết quả năm 2018 và đề ra chiến lược cũng như kế hoạch cho mùa vụ 2019.

Trong năm 2019, TRA đề ra kế hoạch doanh thu hợp nhất (không VAT) 2,160 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2018; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 205 tỷ đồng, tăng 30% so năm 2018. Công ty cũng dự kiến trả cổ tức 30% bằng tiền cho 2019, bằng với mức cổ tức của năm 2018.

Kế hoạch thực hiện năm 2019
Nguồn: TRA

Kế hoạch trong năm tới, TRA sẽ tập trung thực hiện 5 mũi nhọn như: Phát triển thị trường ETC (kênh bệnh viện), đổi mới hoạt động Marketing, tăng cường kiểm soát chi phí, giao KPI đến từng bộ phận, cá nhân theo chiến lược chung, đồng thời, nâng cao khả năng khai thác nhà máy mới.

Về hoạt động đầu tư, TRA dự kiến sẽ dành ngân sách 67 tỷ đồng chủ yếu tập trung cải tạo nâng cấp nhà máy Hoàng Liệt và xây dựng các chi nhánh. Về công tác nghiên cứu và phát triển (R&D), Công ty dự kiến phát triển 8 sản phẩm đưa ra thị trường, hoàn thành việc nhận chuyển giao công nghệ đã ký kết với đối tác Daeewoong Pharmaceutical.

Bên cạnh đó, TRA sẽ tăng cường các công tác quản trị Công ty con như Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên, Công ty TNHH MTV Traphaco Sapa, CTCP Công nghệ cao Traphaco (Trapaco CNC) và CTCP Dược và VTYT Daklak.

Năm 2018 vừa rồi, TRA đã không đạt kế hoạch đề ra khi chỉ thực hiện được 75% kế hoạch doanh thu và 52% kế hoạch lãi ròng. Cụ thể, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt lần lượt 1,798 tỷ đồng và 156.27 tỷ đồng.

Nguồn: TRA

Theo như chia sẻ từ Công ty, việc không hoàn thành kế hoạch doanh thu là do 2018 là năm khó khăn với các công ty dược niêm yết nói chung, hơn nữa chính sách năm 2018 có yêu cầu tăng trưởng 20% đối với khách hàng cùng với cách tính SKU khó, không tạo được sự ủng hộ và đồng thuận từ khách hàng.

Mặt khác, Công ty không đạt kế hoạch lợi nhuận do chưa tính toán đầy đủ đến chi phí khấu hao tại nhà máy Hưng Yên( 50 tỷ đồng/năm) và chưa tính toán đầy đủ đến chi phí tài chính với chênh lệch lợi nhuận tài chính khoảng 30 tỷ đồng.

Năm 2018, hoạt động R&D có nhiều khởi sắc, TRA đã triển khai được 8 sản phẩm mới như viên bao phim Casoran, dung dịch nhỏ mắt Quimoxi, ống uống Antot Thymo, Siro Boganic Kid, viên nang mềm Boganic Lippi, kem Trapanthen, viên nang cứng Tottri, viên nang mềm Bohairic. Doanh thu các sản phầm mới đạt 43 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch đề ra.

Minh Nhật

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang