logo

Vi phạm công bố thông tin, thêm 2 trường hợp bị xử phạt

21-03-2019 10:38:00+07:00
21/03/2019 10:38 0
  •  

Vi phạm công bố thông tin, thêm 2 trường hợp bị xử phạt

Ngày 19/03, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hữu Minh và CTCP Đầu tư và Xây dựng Số 1 Hà Nội (HIC).

Được biết, ông Nguyễn Hữu Minh đã báo cáo không đúng thời hạn khi trở thành cổ đông lớn của CTCP Công nghiệp Thủy sản (UPCoM: SCO) và báo cáo không đúng thời hạn cho UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán khi có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu. Với các hành vi đó, ông Minh chịu phạt hơn 37 triệu đồng.

Cụ thể, vào ngày 15/6/2018, ông Minh đã thực hiện giao dịch mua 241,578 cp SCO, dẫn đến tỷ lệ sở hữu của ông Minh tăng 5.75% vốn điều lệ SCO và trở thành cổ đông lớn. Đến ngày 13/7/2018, Sở HDCK Hà Nội (HNX) mới nhận được công văn giải trình và báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn của ông Minh.

Ngoài ra, ngày 22/6/2018, ông Minh đã mua 128,439 cp SCO dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 241,578 cổ phiếu lên 370,017 cổ phiếu SCO (tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 5.94% lên 9.1%). Đến ngày 12/7/2018, HNX mới nhận được báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn của ông Minh.

Cũng vì hành vi báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật nên CTCP Đầu tư và Xây dựng Số 1 Hà Nội (HIC) bị xử phạt 50 triệu đồng. Theo đó, HCI báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, năm 2017; Báo cáo thường niên năm 2016, năm 2017; Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, năm 2018; Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, năm 2018.

Các quyết định trên đều có hiệu lực từ ngày 19/03.

Minh Nhật

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang