logo

VNM ETF hút vốn 7 tuần liên tiếp

19-03-2019 14:45:31+07:00
19/03/2019 14:45 1
  •  

VNM ETF hút vốn 7 tuần liên tiếp

Số liệu từ IndexUniverse cho thấy 0.9 triệu USD đã được bơm vào VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) trong thời gian từ 11-15/03/2019, đây cũng là tuần thứ 7 VNM ETF hút vốn liên tiếp.

Toàn bộ lượng vốn trên đã được bơm vào VNM ETF trong các ngày thứ Năm (14/03) và rút ra trong ngày thứ Hai (11/03), qua đó làm tăng tổng lượng vốn từ đầu năm đến nay lên 54.13 triệu USD.

Xu hướng dòng vốn tại VNM ETF từ ngày 11-15/03/2019

Xu hướng dòng vốn tại VNM ETF từ đầu năm 2019 đến nay
Nguồn: IndexUniverse

Tại ngày 15/03/2019, tổng giá trị tài sản ròng của VanEck Vectors Vietnam ETF ở mức 417.5 triệu USD, cao hơn khoảng 10.9 triệu USD so với cuối tuần trước. Giá trị tài sản ròng (NAV) và giá chứng chỉ quỹ đạt 16.87 USD/ccq và 16.85 USD/ccq.

Tính từ đầu năm đến nay, giá chứng chỉ quỹ VNM ETF đã tăng 16.34%, dựa trên số liệu từ CNNMoney.

Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 15/03/2019 là 24.75 triệu đơn vị.

Diễn biến VanEck Vectors Vietnam ETF từ ngày 11-15/03/2019

Cát Lam

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang