Vốn FDI đăng ký tăng hơn 80% so với cùng kỳ 2018

29-03-2019 10:36:48+07:00
29/03/2019 10:36 1
  •  

Vốn FDI đăng ký tăng hơn 80% so với cùng kỳ 2018

Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê, đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) từ đầu năm đến thời điểm 20/03/2019 thu hút 785 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt hơn 3.82 tỷ USD, tăng 27% về số dự án và tăng 80.1% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018.

Bên cạnh đó, có 279 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt gần 1.3 tỷ USD, giảm 27.5% so với cùng kỳ năm 2018.

Như vậy, tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong 3 tháng đầu năm 2019 đạt xấp xỉ 5.12 tỷ USD, tăng 30.9% so với cùng kỳ 2018. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 3 tháng ước tính đạt 4.12 tỷ USD, tăng 6.2% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong 3 tháng đầu 2019 còn có 1,653 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp là 5.69 tỷ USD, gấp 3 lần cùng kỳ năm 2018, trong đó có 588 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp là 4.79 tỷ USD và 1,065 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 0.9 tỷ USD.

Về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong quý 1/2019, cả nước có 24 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài với tổng vốn đầu tư của phía Việt Nam là 80.4 triệu USD, bên cạnh đó có 8 dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 39.6 triệu USD. Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) trong quý 1/2019 đạt 120 triệu USD.

Vốn đầu tư toàn xã hội trong quý 1 bằng 32.3% GDP

Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện quý 1/2019 theo giá hiện hành đạt 359,200 tỷ đồng, tăng 8.8% so với cùng kỳ năm trước và bằng 32.2% GDP, bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước đạt 106,800 tỷ đồng, chiếm 29.7% tổng vốn và tăng 3.5% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài Nhà nước đạt 158,000 tỷ đồng, chiếm 44% và tăng 13.6%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 94,400 tỷ đồng, chiếm 26.3% và tăng 7.5%.

Ảnh: Internet

Trong vốn đầu tư của khu vực Nhà nước, vốn từ ngân sách Nhà nước thực hiện quý 1/2019 ước tính đạt 50,800 tỷ đồng, bằng 14.7% kế hoạch năm và tăng 3.2% so với quý 1/2018 (cùng kỳ năm trước bằng 14% và tăng 10.3%), gồm có: Vốn trung ương quản lý đạt 6,300 tỷ đồng, bằng 13.7% kế hoạch năm và giảm 30.5%; vốn địa phương quản lý đạt 44,500 tỷ đồng, bằng 14.9% kế hoạch năm và tăng 10.9%.

Đến giữa tháng 3, Nhà nước tổng thu ngân sách gần 20% dự toán cả năm

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/03/2019 ước tính đạt 278,600 tỷ đồng, bằng 19.7% dự toán cả năm. Trong đó thu nội địa 221,700 tỷ đồng, bằng 18.9%; thu từ dầu thô 9,900 tỷ đồng, bằng 22.3%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 47,000 tỷ đồng, bằng 24.9%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/03/2019 ước tính đạt 254,500 tỷ đồng, bằng 15.6% dự toán cả năm, trong đó chi thường xuyên đạt 192,700 tỷ đồng, bằng 19.3%; chi đầu tư phát triển 33,500 tỷ đồng, bằng 7.8%; chi trả nợ lãi 27,700 tỷ đồng, bằng 22.2%.

Thừa Vân

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang