VSEC: Nghị quyết HĐTV về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán, phân quyền cho KTT và TGĐ ký tài liệu

25-03-2019 16:26:00+07:00
25/03/2019 16:26 0
  •  

VSEC: Nghị quyết HĐTV về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán, phân quyền cho KTT và TGĐ ký tài liệu

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán RHB Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐTV về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán, phân quyền cho KTT và TGĐ ký tài liệu như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190325_20190325_VSEC_CBTT NQ04 .pdf
20190325_20190325_VSEC_Nghi quyet 4 HDTV.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang