×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

AAM: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

01/04/2019 14:130

AAM: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu  như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190401_20190401 - AAM - CBTT Phat hanh CP thuong.pdf

HOSE

Về đầu trang